Papež František: Církev je velkou školou modlitby

Papež František dnes dopoledne z knihovny Apoštolského paláce pronesl devětadvacátou katechezi z cyklu o modlitbě. Nazval ji „Církev jako učitelka modlitby“ a zahájilo ji čtení ze Skutků apoštolů, které popisuje důvěryplnou modlitbu prvotní církve, ohrožené pronásledováním.
Publikováno: 14. 4. 2021 15:00

V pokračování své katecheze o křesťanské modlitbě při pravidelné středeční audienci ve Vatikánu vysvětlil papež František, že modlitba patří k samotné podstatě církve, bez níž církev nemůže vykonávat své evangelizační poslání a službu ostatním.

V úvodu své katecheze papež řekl, že církev je velkou školou modlitby. Jako děti se učíme první modlitby od našich rodičů a prarodičů. „Možná si uchováváme vzpomínku na maminku či tatínka, kteří nás učili modlitbě před spaním. V takových usebraných chvílích si často rodiče od svých dětí vyslechnou nějaké důvěrné sdělení a mohou jim dát radu podnícenou evangeliem.“ Později se zkušenost víry a modlitby prohlubuje prostřednictvím setkání s dalšími svědky a učiteli modlitby, například v životě farnosti a každého křesťanského společenství, které je poznamenáno liturgickou a společnou modlitbou.

Modlitba a životní potíže

„Oděv víry není škrobený, vyvíjí se spolu s námi, není tuhý, ale roste, a to též skrze krize a vzkříšení, či spíše nelze růst bez krizových momentů. Krize jsou k růstu nezbytné...“ připomněl papež František.
Po určitých životních okamžicích si uvědomujeme, že „bychom je bez víry nezvládli a že modlitba byla naší silou.“ Uvědomujeme si, že nejen osobní modlitba, ale také modlitby našich bratrů, sester a komunit, o které jsme je požádali, nás doprovázely a podporovaly. Podle papeže „to je také důvod, proč v církvi vzkvétají komunity a skupiny oddané modlitbě.“

Komunita a modlitba

Kláštery, monastýry a poustevny se tak často stávají centry duchovního světla, malými oázami, ve kterých se sdílí intenzivní modlitba a bratrské společenství, které se každodenně utváří. „Jsou to živé buňky nejenom v církevní tkáni, nýbrž také v rámci společnosti.“ V této souvislosti připomněl roli mnišství při zrodu a růstu evropské civilizace i dalších kultur. „Společná modlitba a práce posouvá svět kupředu, jsou motorem!“
„V církvi se vše rodí z modlitby a díky modlitbě vše roste.“
Svatý otec poukázal na to, že určité skupiny při provádění reforem a změn v církvi vynakládají velké úsilí na organizace a informování ve sdělovacích prostředcích, ale modlitba zde někdy chybí. „Právě modlitba totiž otevírá bránu Duchu Svatému, který podněcuje k cestě vpřed. Změny v církvi bez modlitby nejsou změnou církve, nýbrž skupinovou změnou. A když chce nepřítel, jak jsem již řekl, bojovat s církví, nejprve se snaží vysušit její prameny, zabránit jí v modlitbě za tyto nové návrhy. Pokud modlitba ustane, nějaký čas se to jeví tak, že vše bude pokračovat jako odjakživa, jakousi setrvačností, ale zakrátko si církev všimne, že se z ní stala prázdná schránka, že ztratila svůj opěrný pilíř, že již nevlastní zdroj tepla a lásky.

Modlitba sytí plamen víry

Papež poukázal na to, že i světci mají ve svém životě problémy a často čelí opozici. „Ale jejich sílou je modlitba“, kterou živí plamen jejich víry, modlitba je jako olej do lamp. Světci proto pokračují v cestě životem a kráčí ve víře a naději. „Světci, kteří často v očích tohoto světa nemají valnou cenu, jsou ve skutečnosti jeho oporou. Jejich zbraněmi nejsou peníze, moc ani média, nýbrž modlitba.“

Evangelizace a služba

„V Lukášově evangeliu klade Ježíš dramatickou otázku, která nás vždy přivede k zamyšlení: „Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,8). Anebo najde jenom organizace, skupinu dobře proorganizovaných podnikatelů s vírou, kteří se věnují dobročinnosti a mnohému dalšímu?“ ptal se papež. To je důvod, proč je podle Svatého otce „potřeba se stále modlit a neochabovat.“ Proto „lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej modlitby.“

Jako křesťané bychom si proto měli položit otázku, zda se modlíme a jak se modlíme. „Modlím se? Modlíme se? Jak se modlím? Mechanicky něco odříkávám, anebo se modlím srdcem? Modlím se v jistotě, že jsem součástí církve a modlím se s církví, anebo se modlím tak trochu podle svých představ, ze kterých si utvářím modlitbu?“ zeptal se papež. Taková modlitba je, podle slov papeže Františka, pohanská a nekřesťanská.

Základním úkolem církve je tedy modlit se a učit, jak se modlit, předávat „lampu víry s olejem modlitby z generace na generaci. Lampu víry, která vnáší světlo a pořádek do věcí, jaké mají doopravdy být, ovšem sytí se jedině olejem víry, jinak vyhasíná. Bez světla této lampy bychom neviděli na cestu k hlásání evangelia, dokonce bychom ani neviděli na cestu víry, nespatřili bychom tváře bratrů, k nimž máme přistupovat a sloužit, nemohli bychom osvítit místnost, ve které se scházíme ve společenství… Bez víry se vše bortí a bez modlitby víra vyhasíná. Víra a modlitba jdou ruku v ruce. Neexistuje jiná cesta. Proto je církev jak domovem a školou společenství, tak domovem a školou víry i modlitby.

Celý text promluvy naleznete zde.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021