banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
Publikováno: 16. 4. 2021 8:45

IROP byl jako jediný operační program v České republice vybrán k tomu, aby pomohl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie covid-19.

Finanční prostředky budou rozděleny prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU, který umožní čerpat finanční podporu již v tomto roce. Mimořádné dodatečné zdroje určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU byly České republice přiděleny pro rok 2020 ve výši 21,7 mld. Kč, Zdravotnictví je jednou ze 3 podporovaných oblastí. Pro podporu českého zdravotnictví je vyčleněno 15 mld. Kč.

Vyhlášené výzvy:

Výzva č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Výzva č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Výzva č. 100 - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Systém  ISKP+ pro zpracování žádostí o podporu bude ke všem výzvám  zpřístupněn dne 22. 4. 2021 ve 14:00.
Předkládání žádostí o podporu bude možné u výzvy č. 98 od 5. 5. 2021, u výzvy č. 99 od 14. 5. 2021 a u výzvy č. 100 od 25. 5. 2021, vždy od 14:00 hodin.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021