Fotogalerie: Beatifikace P. Jana Dominika Zavřela z Chodova

V italském opatství Casamari byli dnes beatifikováni cisterciáčtí mučedníci ze sklonku 18. století, ctihodný Simeon Cardona a jeho pět druhů, mezi kterými je také původem český kněz P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist. Slavnostní bohoslužby se účastnil i velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja, rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě P. Roman Czudek, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě P. Efrem Jindráček OP, cisterciáci z Vyššího Brodu v čele s jejich převorem. Níže krátká reflexe P. Czudka z dnešní slavnosti:
Publikováno: 17. 4. 2021 17:45

Autor fotografií: P. Roman Czudek

Během beatifikační mše svaté, po vyhlášení beatifikace, bylo přineseno šest relikviářů blahoslavených mučedníků v průvodu k předsedajícímu, kardinálovi Marcello Semerarovi, prefektovi Kongregace kauzy svatých, které byly následně položeny na oltář v blízkosti hlavního oltáře. Již dříve tam byly přeneseny i schrány s relikviemi, které byly do této doby uloženy v hrobce u vstupu do baziliky.

S hrobem mučedníků z Casamari se pojí vyprávění o tom, že po mučednické smrti cisterciáků z Casamari se na jejich přímluvu děly mnohé zázraky. Lidé přicházeli k jejich hrobu stále ve větším počtu, což komplikovalo život v klášteře: nebyl dostatek času na práci i společnou modlitbu, jak to vyžaduje Řehole sv. Benedikta. Opat tedy nařídil umučeným spolubratřím, aby přestali se zázraky a ti údajně skutečně poslechli.

Největší dojem byl ze samotné beatifikace (kard. Semeraro pronesl latinsky beatifakční formuli) a pak průvod s relikviáři jednotlivých mučedníků. Nakonec, ještě před požehnáním, se kardinál Semeraro podělil s přítomnými o osobní vztah k mučedníkům z Casamari. Sám pochází z jižní Itálie, kde cisterciáci z Casamari mají dva kláštery v blízkosti rodiště kardinála prefekta. On sám přicházel už jako biskup se svými bohoslovci do Casamari a rovněž posledních 16 let byl v sousedství sídelním biskupem v diecézi Albano. 

Kardinál Semeraro se živě zajímal o kauzu kard. Berana, kterému kdysi coby bohoslovec ministroval při pontifikální mši svaté v roce 1967. Vzpomínal i na české bohoslovce, které vyučoval ekleziologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě v 90. letech minulého století.

Den liturgické památky Mučedníků z Casamari je stanoven na 16. května, což je pro nás den svátku sv. Jana Nepomuckého (v římském kalendáři se slaví Jan Nepomucký 20. března).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články