Fotogalerie: Beatifikace P. Jana Dominika Zavřela z Chodova

V italském opatství Casamari byli dnes beatifikováni cisterciáčtí mučedníci ze sklonku 18. století, ctihodný Simeon Cardona a jeho pět druhů, mezi kterými je také původem český kněz P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist. Slavnostní bohoslužby se účastnil i velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja, rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě P. Roman Czudek, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě P. Efrem Jindráček OP, cisterciáci z Vyššího Brodu v čele s jejich převorem. Níže krátká reflexe P. Czudka z dnešní slavnosti:
Publikováno: 17. 4. 2021 17:45

Autor fotografií: P. Roman Czudek

Během beatifikační mše svaté, po vyhlášení beatifikace, bylo přineseno šest relikviářů blahoslavených mučedníků v průvodu k předsedajícímu, kardinálovi Marcello Semerarovi, prefektovi Kongregace kauzy svatých, které byly následně položeny na oltář v blízkosti hlavního oltáře. Již dříve tam byly přeneseny i schrány s relikviemi, které byly do této doby uloženy v hrobce u vstupu do baziliky.

S hrobem mučedníků z Casamari se pojí vyprávění o tom, že po mučednické smrti cisterciáků z Casamari se na jejich přímluvu děly mnohé zázraky. Lidé přicházeli k jejich hrobu stále ve větším počtu, což komplikovalo život v klášteře: nebyl dostatek času na práci i společnou modlitbu, jak to vyžaduje Řehole sv. Benedikta. Opat tedy nařídil umučeným spolubratřím, aby přestali se zázraky a ti údajně skutečně poslechli.

Největší dojem byl ze samotné beatifikace (kard. Semeraro pronesl latinsky beatifakční formuli) a pak průvod s relikviáři jednotlivých mučedníků. Nakonec, ještě před požehnáním, se kardinál Semeraro podělil s přítomnými o osobní vztah k mučedníkům z Casamari. Sám pochází z jižní Itálie, kde cisterciáci z Casamari mají dva kláštery v blízkosti rodiště kardinála prefekta. On sám přicházel už jako biskup se svými bohoslovci do Casamari a rovněž posledních 16 let byl v sousedství sídelním biskupem v diecézi Albano. 

Kardinál Semeraro se živě zajímal o kauzu kard. Berana, kterému kdysi coby bohoslovec ministroval při pontifikální mši svaté v roce 1967. Vzpomínal i na české bohoslovce, které vyučoval ekleziologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě v 90. letech minulého století.

Den liturgické památky Mučedníků z Casamari je stanoven na 16. května, což je pro nás den svátku sv. Jana Nepomuckého (v římském kalendáři se slaví Jan Nepomucký 20. března).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české. Uskuteční se v Praze v pondělí 27. září 2021 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.
16.09.2021

Arcibiskup Graubner bude celebrovat mši svatou při pouti Policie ČR

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od 16.00 ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference.
16.09.2021