Papež František: Křesťanství je živý vztah s Pánem

Při promluvě před nedělní modlitbou Regina Coeli, která se konala poprvé od 14. března opět z okna Apoštolského paláce, papež František připomněl, že křesťanství není jen nauka nebo morální ideál, ale je to živý vztah s Bohem.
Publikováno: 18. 4. 2021 15:45

Papež se zamýšlel nad evangeliem podle Lukáše (Lk 24,35-48), které hovoří o tom, jak se vzkříšený Ježíš ukázal uprostřed skupiny učedníků a pozdravil je slovy „Pokoj vám!“ (v. 36)
Jak připomněl papež František učedníci se báli, „že viděli ducha“. Potom jim Ježíš ukázal své rány a řekl: „Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se.“ (srov. v. 39) A aby je přesvědčil, požádal o jídlo a snědl jej před jejich užaslýma očima.  Papež vysvětlil, že tuto pasáž evangelia charakterizují tři velmi konkrétní slovesa: dívat se, dotýkat se a jíst. Řekl, že jsou to slovesa, která odrážejí náš osobní i komunitní život a popisují aktivity, které „mohou dát radost ze skutečného setkání s živým Ježíšem“.

Dívat se: první krok proti lhostejnosti

Ježíš říká „Podívejte se na mé ruce a nohy“, protože „pohled není jen vidění, je to více, zahrnuje také úmysl, vůli...Proto je to jedno ze sloves lásky. Matka a otec se dívají na své dítě, zamilovaní na sebe navzájem. Dobrý lékař se na pacienta pečlivě dívá...Pohled je prvním krokem proti lhostejnosti, proti pokušení odvrátit se a dívat se jinam  tváří v tvář obtížím a utrpení druhých, řekl papež František.

Dotýkat se: blízkost, kontakt, sdílení života

Dotýkat se je také slovesem lásky, protože láska volá po blízkosti, kontaktu a sdílení života. Podle papeže „to, že vyzval učedníky, aby se ho dotkli, aby viděli, že není duch, a naznačuje jim i nám, že vztah s ním a s našimi bratry nemůže zůstat „na dálku“, na úrovni pohledu.
Dobrý Samaritán „se jen nedíval na muže, kterého našel napůl mrtvého na silnici. Zastavil se, sklonil se, ošetřil jeho rány, naložil ho na koně a vzal ho do hostince. Totéž platí pro Ježíše, milovat ho znamená vstoupit do společenství života s Ním.“

Jíst: výživa nezbytná k životu

Třetí sloveso jíst „dobře popisuje naše lidství v jeho nejpřirozenější chudobě, tj. naši potřebu živit se, abychom žili.“ Když jíme společně, s rodinou nebo přáteli „stává se také projevem lásky, společenství, oslav...Kolikrát nám evangelia ukazují Ježíše, který žije v této společenské dimenzi! Dokonce i jako vzkříšený se svými učedníky. Do té míry, že eucharistická hostina se stala znakem křesťanského společenství.“ 

Živý vztah s Ježíšem

Papež František uzavřel svou katechezi vysvětlením, že tato pasáž evangelia nám říká, že Ježíš není „duch“, ale živá Osoba: Být křesťanem není v první řadě naukou nebo morálním ideálem, je to živý vztah s Ním, se vzkříšeným Pánem. Díváme se na Něj, dotýkáme se Ho, živíme se Jím a transformovaní Jeho láskou hledíme, dotýkáme se a živíme ostatní jako bratři a sestry. Kéž nám Panna Maria pomůže žít tuto zkušenost milosti.

Celý text promluvy naleznete zde.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021