Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu

Při nedělní modlitbě Regina Coeli vyjádřil papež František znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině. Naléhavě vybídl ke zvýšení úsilí o nastolení míru.
Publikováno: 19. 4. 2021 14:15

„S hlubokými obavami sleduji události v některých oblastech východní Ukrajiny, kde se v posledních měsících množí případy porušování klidu zbraní, a s velkým znepokojením pozoruji zvýšení vojenské činnosti. Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí a naopak se přistoupilo ke gestům, které by byly s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik nezbytné a vytoužené smíření a mír. Mějme na srdci také těžkou humanitární situaci, v níž se ocitl tento národ, kterému vyjadřuji svoji blízkost a na jehož úmysl vás prosím o modlitbu.“

Svatý otec se zmínil rovněž o sobotní beatifikaci šesti cisterciáků z opatství Casamari, mezi nimiž byl rovněž mnich českého původu otec Jan Dominik Zavřel (1725-1799).

„V opatství Casamari byli prohlášeni za blahostavené Simeone Cardon a pět druhů mučedníků, cisterciáckých mnichů z tohoto opatství. V roce 1799, když francouzští vojáci při ústupu z Neapole pludrovali kostely a kláštery, tito poslušní Kristovi učedníci se jim postavili s hrdinskou odvahou až k smrti při obraně eucharistie před profanací. Jejich příklad nás pobízí k většímu nasazení pro věrnost Bohu, jež dokáže proměnit společnost a učinit ji spravedlivější a bratrštější.“

Dodal papež František po modlitbě Regina Coeli.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021