Před 16 lety byl papežem zvolen Benedikt XVI.

Před šestnácti lety, 19. dubna 2005, byl zvolen papežem Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. s odkazem na „papeže míru“ Benedikta XV. a patrona Evropy a zakladatele benediktinského řádu svatého Benedikta z Nursie.
Publikováno: 19. 4. 2021 14:45

Benedikt XVI. byl prvním Němcem, který zastával papežský úřad od Viktora II. (1055 - 57). Na rozdíl od volby jeho polského předchůdce Jana Pavla II. v roce 1978 a jeho nástupce Františka z Argentiny v roce 2013 nebyl výsledek konkláve velkým překvapením. Kardinál Joseph Ratzinger byl považovaný za favorita. Při čtvrtém hlasování, 19. dubna 2005, si do čela katolických věřících zvolilo dlouholetého prefekta vatikánské Kongregace pro nauku víry 115 kardinálů.

V 17.49 druhého dne konkláve začal z komína nad Sixtinskou kaplí stoupat šedivý dým, který se postupně rozjasňoval. Nedlouho poté potvrdilo zvonění zvonů volbu nového papeže. Před bazilikou svatého Petra se začaly shromažďovat davy lidí, které postupně zaplnily i přilehlé ulice. 

Přibližně o hodinu později se novému papeži otevřela fialová opona na balkóně a z úst zástupce doyena kardinálského sboru, chilského kardinála Jorge Arturo Medina Estevezse, se ozvalo: 

"Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI."

Vzápětí se, za obrovského jásotu, papež Benedikt XVI. představil v bílém papežském rouchu a udělil první požehnání Urbi et Orbi. Jeho prvními slovy z balkónu bylo:

„Drazí bratři a sestry, po velkém Janu Pavlu II. zvolili otcové kardinálové mě, prostého a pokorného dělníka na vinici Páně. Útěchou mně je skutečnost, že Pán ví, jak zacházet i s nedokonalými nástroji a především: svěřuji se do vašich modliteb. V radosti ze zmrtvýchvstalého Pána, v důvěře v Jeho stálou pomoc na naší cestě vpřed, Pán nám pomůže a Jeho Matka, nejsvětější Maria je po našem boku. Děkuji vám.“

Benedikt byl prvním papežem, který rezignoval. Na rozdíl od jeho zvolení, bylo jeho rozhodnutí abdikovat 11. února 2013 senzací. Od té doby žije v bývalém klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. Joseph Ratzinger je dnes „emeritní papež“ a stále nosí bílé roucho, které je, podle tradice, vyhrazené pouze římským biskupům.

Zdroj: TK KBS

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021