Chorvatsko nabízí stipendia mladým pronásledovaným křesťanům

Chorvatská vláda nabízí vysokoškolská stipendia mladým křesťanům, kterým hrozí pronásledování. Chorvatští ministři školství a zahraničí vyzvali křesťanské studenty z rozvojových zemí, aby o stipendia požádali do 17. května tohoto roku.
Publikováno: 20. 4. 2021 14:00

Stipendia jsou výsledkem novely státního rozpočtu, kterou navrhla nezávislá poslankyně chorvatského parlamentu Marijana Petir. Novela byla vládou schválena v listopadu.

„Plánované financování ve výši 1,5 milionu kuna (5,2 mil. Kč) je určeno na stipendia pro mladé lidi, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Stipendium jim tak umožňuje studovat v Chorvatsku a získávat znalosti, a poté se vrátit do vlasti, kde budou pomáhat budovat své komunity a demokratickou a tolerantní společnost. Peníze budou určeny na jejich studijní a ubytovací potřeby během studia v Chorvatsku,“ dodala poslankyně Petir CNA.

Chorvatsko je zemí se 4 miliony obyvatel. Více než 86 % populace tvoří katolíci.Nyní je to poprvé od získání nezávislosti v roce 1991, co se země rozhodla zavést stipendia a vyčlenit peníze konkrétně na pomoc jednotlivcům mimo EU, kteří jsou pronásledováni za svou křesťanskou víru.

Projekt je součástí úsilí chorvatské vlády o podporu pronásledovaných náboženských komunit po celém světě.Ve výzvě k stipendiím je uvedeno: „Náboženské menšiny, především křesťané, jsou jednou ze zranitelných skupin na světě. Chorvatská republika si je vědoma tohoto negativního trendu v celosvětovém měřítku a v rámci své práce v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce se zavázala respektovat a chránit práva náboženských skupin jakožto zranitelných skupin v rozvojových zemích.“Petir zdůraznila, že vláda se rozhodla pomoci křesťanům nejen kvůli jejich víře, ale také proto, že patří k nejvíce pronásledované náboženské skupině na světě.

Podle výzkumu papežské organizace Církev v nouzi téměř 300 milionů křesťanů po celém světě čelí perzekuci. Jeden ze sedmi křesťanů na světě žije v zemi, kde je kvůli své víře vystaven násilí, zatýkání a porušování lidských práv.

Stipendia pro akademický rok 2021/22 jsou otevřena mladým křesťanům z rozvojových zemí na Blízkém východě, v Asii a Africe, pokud to epidemiologická nařízení umožní. Vysokoškoláci budou studovat tři až čtyři roky a získají bakalářský titul. Absolventi budou studovat jeden až dva roky a získají magisterský titul. Stipendium zahrnuje plnou penzi a ubytování, měsíční kapesné kolem 250 dolarů, základní zdravotní pojištění a roční přípravný kurz chorvatského jazyka. Zahrnuty jsou také náklady na cestu do a z Chorvatska.

Ministři školství a zahraničí uvedli: „Po ukončení studia jsou držitelé stipendií povinni vrátit se do svých domovských zemí. Očekává se od nich, že svými znalostmi získanými v Chorvatsku po návratu do vlasti přispějí k rozvoji svých komunit a k budování kapacit a posilování odolnosti na místní úrovni.“

Zdroj: CNA

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021