Chorvatsko nabízí stipendia mladým pronásledovaným křesťanům

Chorvatská vláda nabízí vysokoškolská stipendia mladým křesťanům, kterým hrozí pronásledování. Chorvatští ministři školství a zahraničí vyzvali křesťanské studenty z rozvojových zemí, aby o stipendia požádali do 17. května tohoto roku.
Publikováno: 20. 4. 2021 14:00

Stipendia jsou výsledkem novely státního rozpočtu, kterou navrhla nezávislá poslankyně chorvatského parlamentu Marijana Petir. Novela byla vládou schválena v listopadu.

„Plánované financování ve výši 1,5 milionu kuna (5,2 mil. Kč) je určeno na stipendia pro mladé lidi, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Stipendium jim tak umožňuje studovat v Chorvatsku a získávat znalosti, a poté se vrátit do vlasti, kde budou pomáhat budovat své komunity a demokratickou a tolerantní společnost. Peníze budou určeny na jejich studijní a ubytovací potřeby během studia v Chorvatsku,“ dodala poslankyně Petir CNA.

Chorvatsko je zemí se 4 miliony obyvatel. Více než 86 % populace tvoří katolíci.Nyní je to poprvé od získání nezávislosti v roce 1991, co se země rozhodla zavést stipendia a vyčlenit peníze konkrétně na pomoc jednotlivcům mimo EU, kteří jsou pronásledováni za svou křesťanskou víru.

Projekt je součástí úsilí chorvatské vlády o podporu pronásledovaných náboženských komunit po celém světě.Ve výzvě k stipendiím je uvedeno: „Náboženské menšiny, především křesťané, jsou jednou ze zranitelných skupin na světě. Chorvatská republika si je vědoma tohoto negativního trendu v celosvětovém měřítku a v rámci své práce v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce se zavázala respektovat a chránit práva náboženských skupin jakožto zranitelných skupin v rozvojových zemích.“Petir zdůraznila, že vláda se rozhodla pomoci křesťanům nejen kvůli jejich víře, ale také proto, že patří k nejvíce pronásledované náboženské skupině na světě.

Podle výzkumu papežské organizace Církev v nouzi téměř 300 milionů křesťanů po celém světě čelí perzekuci. Jeden ze sedmi křesťanů na světě žije v zemi, kde je kvůli své víře vystaven násilí, zatýkání a porušování lidských práv.

Stipendia pro akademický rok 2021/22 jsou otevřena mladým křesťanům z rozvojových zemí na Blízkém východě, v Asii a Africe, pokud to epidemiologická nařízení umožní. Vysokoškoláci budou studovat tři až čtyři roky a získají bakalářský titul. Absolventi budou studovat jeden až dva roky a získají magisterský titul. Stipendium zahrnuje plnou penzi a ubytování, měsíční kapesné kolem 250 dolarů, základní zdravotní pojištění a roční přípravný kurz chorvatského jazyka. Zahrnuty jsou také náklady na cestu do a z Chorvatska.

Ministři školství a zahraničí uvedli: „Po ukončení studia jsou držitelé stipendií povinni vrátit se do svých domovských zemí. Očekává se od nich, že svými znalostmi získanými v Chorvatsku po návratu do vlasti přispějí k rozvoji svých komunit a k budování kapacit a posilování odolnosti na místní úrovni.“

Zdroj: CNA

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022