Nepomuk 2021: Program oslav sv. Jana Nepomuckého

V květnu 2021 si město Nepomuk připomene 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Jedná se tak o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Níže naleznete program oslav.
Publikováno: 20. 4. 2021 14:30

Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se organizaci nadcházejících oslav věnují již od jara 2019. Rozsáhlý program se skládá z více než 50 nejrůznějších akcí a je rozdělen do několika bloků: mše svaté a církevní program; koncerty; přednášky; výstavy a další doprovodné akce.

Zvláště upozorňujeme především na hlavní mši svatou 16. května, kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů a bude následovat zasedání České biskupské konference v Nepomuku.

Z velmi bohatého hudebního programu (celkem 15 koncertů) musíme zmínit alespoň dvě nejzajímavější vystoupení: první v podání Plzeňské filharmonie má název „Pocta svatému Janu Nepomuckému“; v koncertu Eva Urbanová: Open Air Nepomuk se představí česká královna opery.

Přednášky renomovaných odborníků jsou zaměřeny na nejrůznější témata přímo či nepřímo spojená se sv. Janem Nepomuckým.

Z hlavních výstav doporučujeme expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a především výstavu Krása zrakům ukrytá, která bude mimořádnou příležitostí k prohlídce exponátů z původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře. Vzácné předměty byly do Nepomuka zapůjčeny z depozitářů Památkového ústavu pouze na jedinou sezónu.

V rámci oslav je důležité také připomenout jejich duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

Tři hlavní události oslav NEPOMUK 2021

Hlavní slavnostní poutní mše svatá (16. května v 10:00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého)

Celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold. Mše bude vysílána v přímém přenosu na TV Noe.

Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení (30. května v 17:00 hodin)

Sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla s dirigentem Davidem Švecem předvedou své umění na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové. Koncert bude vysílán 30. května od 20:15 hodin na ČT art.

Krása zrakům ukrytá – výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora + kněžna Libuše (2. května – 30. září, Městské muzeum a galerie Nepomuk).

Na výstavě nebude chybět třeba nadživotní portrét Marie Dominiky z Martinic. Podle pověsti tato kněžna každou noc po půlnoci bloudila zámkem a Zelená Hora tak měla svou nikoliv „bílou“, ale „černou paní“. Na výstavě se dále představí egyptské kanopy z 1. století před Kristem, původně umístěné v zámeckém muzeu, unikátní hodiny z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, datované do 15. století, či obraz malíře Roberta Schlossera „Vyhlídka na Nepomuk“. Exponáty zapůjčily osobně operní diva Eva Urbanová, Národní divadlo v Praze, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze či Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Výstavu postupně doplní část určená nejmenším návštěvníkům. Záštitu nad výstavou převzal PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Kompletní program oslav (včetně aktuálních změn) najdete na http://www.svatynepomuk.cz/

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje. Generálními partnery akcí jsou Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a KLAUS Timber, a.s.

Zdroj: Biskupství českobudějovické

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021