Papež František: Modlitba je způsob, jak mluvit s Bohem

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí na téma modlitby. Tentokrát se zaměřil na hlasitou modlitbu, jako dialogu s Bohem, protože každé stvoření vede v určitém slova smyslu s Bohem rozhovor.
Publikováno: 21. 4. 2021 14:45

Pro lidské bytosti se „modlitba stává slovem, invokací, zpěvem, básní… Boží slovo se stalo tělem a v těle každého člověka se slovo k Bohu vrací v modlitbě.“

Důležitost slov

Katecheze Svatého otce začala úvahou o slovech, která vycházejí nejen od nás, ale také „nás do určité míry formují“. V Bibli slova všechno tzv. rozjasňují a zaručují, že „nic lidského není vyloučeno, nebo cenzurováno“. A podle Svatého otce „nás proto Písmo svaté učí, abychom se modlili slovy někdy až troufalými.“ Autoři Bible měli v úmyslu ukázat lidstvo takové, jaké ve skutečnosti je, a proto zahrnuli i „velmi tvrdé výrazy namířené proti nepříteli...slova, která náleží k lidské situaci a byla zahrnuta do rámce Písma svatého.“ Tato slova jsou podle papeže Františka v Písmu proto, „aby dosvědčovala, že pokud by neexistovala slova, která tváří v tvář násilí zneškodňují špatné city a usměrňují je tak, aby neškodily, svět by se do nich zcela ponořil.“

Nejjistější způsob, jak se modlit k Bohu

Papež František poznamenal, že „první lidská modlitba je vždycky hlasitou recitací. Nejprve se dají do pohybu rty."  Modlitba podle něj nespočívá v pouhém opakování slov bez smyslu, nicméně trval na tom, že ústní modlitba je „nejjistějším“ způsobem rozhovoru s Bohem. Pocity mohou být nejisté a nepředvídatelné, stejně jako milosti pocházející z modlitby. Někdy může chybět záhadná „modlitba srdce“. Modlitba nahlas však může být vždy praktikována a je nutná, i když jsou naše pocity zmatené.

Modlitba šeptem

„Všichni bychom měli mít pokoru těch starších lidí, kteří v kostele...tiše recitují modlitby, které se naučili již jako děti a naplňují tak loď kostela svým šepotem,“ řekl papež František. „Tato modlitba nenarušuje ticho, ale svědčí o jejich věrnosti povinnosti modlit se, kterou praktikují po celý život...Tito lidé se svou pokornou modlitbou jsou často velkými přímluvci našich farností.“ I oni, stejně jako my všichni, někdy čelí noční temnotě a „prázdným okamžikům“. Papež připomněl, že „ústní modlitbě můžeme vždy zůstat věrni. 

Svou katechezi papež uzavřel slovy:  „Nesmíme opovrhovat hlasitou modlitbou....především ona bezpečně nasměrovává k Bohu otázky, které On chce slyšet“

Zdroj: Vatican News, anglická redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021