Katolický týdeník: Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.
Publikováno: 22. 4. 2021 7:00

Do chrámových lavic k desítkám hostů, jejichž počet limitovala pandemická opatření, tak usedli zástupci České republiky. Jeden z nich, rektor papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek, pro KT připomněl, že řeholníci v čele se svým převorem Simeonem Cardonem nalezli v místním klášteře před 222 lety, tedy 13. května 1799, mučednickou smrt: „Zabili je rozzuření vojáci napoleonské armády, kteří se vraceli z Neapole a chtěli i přes vlídné přijetí klášter vyplenit.“ Řeholníci však zemřeli při ochraně nikoli řádového majetku, nýbrž eucharistie. „Vojáci mnichy ubili nebo zastřelili v kapli, na chodbách a v opatském kostele. P. Zavřel podvakrát posbíral hostie, které vojáci rozházeli nejprve v chrámu a poté v kapli klášterní ošetřovny. Tam pak byl český mučedník zabit,“ doplňuje P. Efrem Jindráček OP, který před blahořečením pomáhal se shromažďováním životopisných údajů o světci původem z Chodova, jenž je dnes součástí Prahy.

Jen jeden ze šesti blahořečených byl Ital. Další čtyři pocházeli z Francie – a v Casamari je dostihla revoluční armáda, která plenila jejich zemi a před níž utíkali.

Jak v homilii poznamenal prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Marcello Semeraro, „noví blahoslavení nebyli válečníci ani komiksoví hrdinové, nýbrž zcela obyčejní, bázliví a zranitelní lidé jako my všichni zejména za nynější pandemie“. Převor Simeone Cardon přitom osvědčil svou odvahu už v rodné zemi, když se ve francouzském parlamentu postavil knězi, který obhajoval revoluci. Vzápětí proto musel v převlečení za námořníka utéci právě do Itálie. „V Casamari se před vojáky zprvu skryl do zahrady kláštera, ale když viděl osud svých spolubratrů, vrátil se,“ připomněl kardinál Semeraro a vyzdvihl, že ani pro dnešní křesťany „neexistuje křesťanské svědectví, které by bylo poklidné a bezpečné“.

Po slavnostním vyhlášení položili zástupci řeholní rodiny na oltář šest relikviářů blahoslavených mučedníků. „Relikvie bl. Dominika Zavřela nesli dva vyšebrodští cisterciáci Gerard Krucký a Elred Krejzar. Měli ostatky v rukou a naše spojení se světci se ještě více umocnilo,“ potěšil tento čestný úkol převora z Vyššího Brodu P. Justina Berku.

Přítomný velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja vyjádřil naději, že češtinu budou v Casamari, ležícím jen 100 kilometrů od Říma, odteď slýchat častěji: „Po blahořečení našeho krajana sem jistě začnou jezdit i poutníci z České republiky.“

Pro kardinála Semerara to bylo první vyhlášení beatifikace ve funkci, do níž nastoupil loňského 15. října. Oznámil také ustanovení liturgické památky Mučedníků z Casamari na 16. května, což je pro českou církev zároveň den svátku sv. Jana Nepomuckého.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Více lze nalézt spolu s dalšími texty na www.katyd.cz, kde je v době pandemie ke čtení celé vydání.

Téma: Arménští křesťané

Na světě žije přibližně devět milionů Arménů. Dvě  třetiny z nich mimo svou vlast v diasporách po celém světě. A dva tisíce v Česku.  Jak se jim u nás daří?

Václav Vaško

Sporý,  energický, nezdolný. Mírně předkloněn, s aktovkou za zády. Uctivý a galantní k ženám,  vášnivý debatér. To byl Václav Vaško (1921–2009), od jehož narození uplyne  26. dubna 100 let.

Žádná otázka není hloupá

Když se Mireia Ryšková rozhovoří o Písmu, srdce vám začne hořet. Zapaluje je i svým studentům v rámci přednášek biblistiky na pražské Katolické teologické fakultě, píše o něm  pravidelně v Katolickém týdeníku.

Doma: Vlčí doupě

Projekt Vlčí doupě kněze-youtubera Romana Vlka se po roce těší čím dál větší popularitě.

 

Připravujeme: KŘESŤAN A EVOLUCE

Má pravdu Bible, nebo ji měla soudružka učitelka? Stvořil nás Bůh, nebo „jsme z opice“? Tohle dilema za minulého režimu řešilo mnoho dětí z věřících rodin. Jak dnes křesťané rozumí evoluci?

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021