Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
Publikováno: 22. 4. 2021 9:45

Foto: www.apha.cz

Karel Kašpar se narodil dne 16. května 1870 v Mirošově u Rokycan. Po teologických studiích na české papežské koleji Bohemicum v Římě byl v únoru 1893 vysvěcen na kněze. Od roku 1899 působil jako spirituál Strakovy akademie v Praze a od roku 1907 zastával post kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.


Po vzniku Československé republiky na podzim 1918 patřil mezi nejvhodnější kandidáty na uprázdněný svatovojtěšský stolec, nicméně Svatý stolec tehdy upřednostnil univerzitního profesora a katolického politika Františka Kordače. S ohledem na mimořádné kvality byl v březnu jmenován pomocným biskupem v Hradci Králové a o rok později, v červnu 1921, královéhradeckým sídelním biskupem. Tento post zastával až do roku 1931, kdy se po rezignaci Františka Kordače stal pražským arcibiskupem a českým primasem.


Jako ordinář zůstával v úzkém kontaktu s apoštolskými nuncii v Československu, ale rovněž se svými věřícími v diecézi, resp. arcidiecézi, o něž se staral s mimořádnou horlivostí a zápalem. Rád a dobře kázal, navštěvoval jednotlivé farnosti diecéze i kněžský seminář, aby byl v kontaktu s lidem i kněžími. Představitelé Svatého stolce si velmi vážili jeho hlubokých teologických znalostí, kvalitní římské formace, upřímné zbožnosti, přirozené inteligence i neskrývané energičnosti, s nimiž se pouštěl do řady podniků.


V milostivém roce 1933 stál v čele zemské pouti českých katolíků do Říma, kterou věřící uctili 1900. výročí vykupitelské smrti Ježíše Krista. Ta proběhla ve dnech 19. až 30. dubna, realizovala se vlakem a poutníci během ní kromě Věčného města navštívili i Padovu, Assisi, Florencii a Benátky.


V reakci na zdárný průběh eucharistického kongresu v Praze v létě 1935 i úspěšně postupující provádění modu vivendi jej papež Pius XI. jako prvního Čechoslováka v prosinci 1935 kreoval kardinálem.


Jako mnozí církevní představitelé katolické církve i Karel Kašpar choval v úctě demokratickou meziválečnou republiku. Když proto Tomáš Garrigue Masaryk v září 1937 zemřel, nařídil na znamení smutku nad úmrtím jejího prvního prezidenta vyvěsit ve všech kostelích prapory na půli žerdi a zvonit v poledne 14. září i o týden později v den pohřbu.


Krátce po mnichovském diktátu v září 1938 vystoupil pražský arcibiskup a český primas Karel Kašpar s pastýřským listem Jednota v pravdě a lásce Kristově, v němž označil ponížení své země za tvrdé Jobovy rány, jež na republiku dopadly. Nepropadl však pesimismu, ale věřil, že nyní přichází duchovní obnova národa, která jej bude směřovat k budování státu na křesťanských základech.


V listopadu poté odcestoval na krátkou návštěvu Věčného města, aby o nových politicko-náboženských poměrech v republice informoval papeže Pia XI.


V březnu 1939 navštívil Karel Kašpar Věčné město znovu, aby se zde jako člen konkláve účastnil v Sixtinské kapli v Apoštolském paláci ve Vatikánu volby hlavy katolické církve. Když dne 2. března gratuloval nově zvolenému Piu XII., ten mu odpověděl: Milý kardinále Kašpare, Vy jste byl ke mně vždy tak dobrý! Všechno požehnání vám a Československu!


Karel Kašpar zemřel v Praze dne 21. dubna 1941. Jeho mrtvé tělo bylo uloženo do hrobky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde odpočívá dodnes.


Marek Šmíd, autor je historik, působí na KTF UK

Zdroj: www.apha.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021