Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
Publikováno: 23. 4. 2021 9:30

Foto: Vatican News

Již dlouho si s větší naléhavostí uvědomujeme, že příroda si zaslouží ochranu. Současná pandemie nám rovněž názorně předvedla, co se děje, když se svět nenadále zastaví, a vede nás k pochopení, že „globální příroda“ potřebuje naše životy na této planetě, zdůrazňuje papež František a podotýká, že každý člověk má na ochraně naší planety svůj podíl.

„Chtěl bych zopakovat jedno staré španělské rčení: „Bůh odpouští vždycky, my lidé odpouštíme občas, příroda neodpouští nikdy.“ Pokud se spustí mechanismy ničení přírody, je velmi obtížné je zastavit. Máme však ještě čas. A budeme odolnější pokud budeme pracovat společně, než kdybychom jednali sami. Nesnáze, které prožíváme kvůli pandemii a které zaznamenáváme v klimatických změnách, nás musejí pobízet, ponoukat k inovacím, invencím a hledání nových cest. Z krize nevyjdeme stejní, vyjdeme buď lepší nebo horší. V tom spočívá naše výzva. A pokud nevyjdeme lepší, jsme na cestě sebezničení.“

Říká papež František a připojuje se k výzvě adresované všem světovým lídrům, aby jednali odvážně a spravedlivě, neztajovali před lidmi pravdu a dali tak šanci chránit planetu před ničením, kterému často dáváme průchod.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články