Kard. Koch: Arménská genocida byla počátkem novodobého pronásledování křesťanů

Na počátku 20. století nám arménští mučedníci připomněli, že mučednictví není marginálním jevem, ale samým jádrem církve – řekl kardinál Kurt Koch při nedělní ekumenické bohoslužbě v bazilice sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově u příležitosti památky Arménské genocidy. Kromě šéfa vatikánské Rady pro jednotu křesťanů, se jí zúčastnil představitel arménské apoštolské církve v Římě, arcibiskup Khajag Barsamian.
Publikováno: 27. 4. 2021 10:15

Foto: Procesí v Jerevanu připomínající 106. výročí genocidy 1,5 milionu Arménů v Otomanském impériu za I. světové války  (AFP or licensors)

Kardinál Koch poznamenal, že počínaje genocidou Arménů se křesťanství začalo v nevídané míře stávat společenstvím mučedníků. Poslední století přineslo víc martyrů než raněkřesťanská doba. 80 procent lidí pronásledovaných pro víru jsou křesťané, připomněl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Týká se to všech křesťanských denominací. Na základě pronásledování se rodí jakýsi ekumenismus krve, na který upozornil již Jan Pavel II. v encyklice Ut unum sint, kde mluví o společném martyrologiu všech křesťanů (srov. č. 84), na což opakovaně navázal papež František.

V připomínce více než milionového zástupu arménských mučedníků kardinál Koch zdůraznil, že křesťanství je s mučednictvím nerozlučně spjato. Je třeba reálně počítat s tím, že následování Krista může vést k tomuto nejvyššímu svědectví lásky, jakým je oběť života.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 5. Pavel Svoboda: Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 5. video: Pavel Svoboda (předseda správní rady IKDP): Jaký má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?
19.10.2021

Katolický týdeník: Pomáhají nést tíhu ztráty

Co se skrývá za souslovím perinatální hospic a komu či jak zařízení Dítě v srdci slouží, popisuje jeho ředitelka Alena Peremská.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 4. P. Stanislav Přibyl: Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 4. video: P. Stanislav Přibyl (generální sekretář České biskupské konference): Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
19.10.2021

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021