Konference o ochraně nezletilých ve Varšavě

Papežská Komise pro ochranu nezletilých organizuje letos v září ve Varšavě mezinárodní konferenci určenou pro církve ve střední a východní Evropě. Informuje o tom zpráva z plenárního zasedání této vatikánské instituce, které probíhalo v minulém týdnu virtuální formou. Varšavská konference měla proběhnout už před rokem, kvůli pandemii však byla odložena. ČBK bude na této konferenci zastupovat biskup Zdenek Wasserbauer, do jehož agendy patří i téma ochrany nezletilých a zranitelných v rámci ČBK.
Publikováno: 27. 4. 2021 10:30

Jak čteme ve vatikánském sdělení, konference potrvá čtyři dny a bude probíhat pod heslem: Naše společné poslání v ochraně Božích dětí. Členové komise naváží dialog s biskupy, řeholníky a laickými představiteli církví různých obřadů, aby dobře pochopili potřeby a úkoly, s nimiž se setkávají při zavádění strategií prevence a péče o ty, kdo byli zraněni v důsledku zneužívání ze strany duchovních osob.

Zpráva z plenárního zasedání informuje také o dobrém přijetí Juana Carlose Cruz, kterého před měsícem jmenoval do komise papež František. Patří mezi oběti suspendovaného kněze Fernanda Karadimy, neblaze proslulého kvůli zneužití mnoha dospívajících chlapců a mladých mužů, který se stal symbolem sexuálních skandálů v chilské církvi. Cruz vyjádřil naději, že jeho podíl na práci Papežské komise bude pobídkou k většímu nasazení církve v pozornosti, přijetí a pomoci obětem zneužívání.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021