Papežská univerzita rozšiřuje zázemí pro boj proti zneužívání

Centrum pro ochranu nezletilých působící při Papežské gregoriánské univerzitě rozšiřuje obor své působnosti. Jak informovalo vedení školy, bude přeměněno v Institut antropologie, který nabídne interdisciplinární studia zaměřená na otázky důstojnosti člověka a péče o ty, kdo jsou nejvíce vystaveni ohrožení. Stane se tak jedním z největších středisek nabízející vzdělání v oblasti prevence sexuálního zneužívání ve světovém měřítku. Činnost institutu bude zahájena 1. září letošního roku.
Publikováno: 29. 4. 2021 13:15

Prohlášení rektora Gregoriánské univerzity mluví o “historickém rozhodnutí”, které potvrzuje a posiluje zaangažovanost této univerzity v ochraně nezletilých a jiných bezbranných lidí. „Tato transformace prohloubí rovněž interdisciplinární rozměr výchovy a bádání, všeobecně uznávaný za základ pro řešení problémů spojených se zneužíváním a jeho předcházení,” napsal P. Nuno da Silva Gonçalves.

Nový institut – jak čteme v prohlášení – má vytvořit institucionální rámec pro dosavadní činnost Centra na ochranu nezletilých. Bude mít vlastní katedru a možnost udělovat nejen diplom, ale také vědecké tituly: licenciát v oboru ochrany nezletilých a doktorát v oboru antropologie.

Dosavadní Centrum na ochranu nezletilých bylo založeno v roce 2021 s cílem poskytnout církvi profesionální podporu v prevenci zneužívání a péči o oběti sexuálního násilí. Zaměřovalo se nejen na vzdělávací programy, ale také zajišťování prostředků pro bádání v oblasti prevence sexuálního zneužívání dětí. Další etapou bylo rozšíření oblasti vědecké práce na všechny zranitelné osoby. Postupem času a vzhledem ke stále větší citlivosti k těmto otázkám se Centrum stalo vědeckou autoritou po celé světě a rostoucí poptávka přiměla vedení Gregoriánské univerzity k rozšíření oblasti jeho vědeckého zájmu.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022