Papežská univerzita rozšiřuje zázemí pro boj proti zneužívání

Centrum pro ochranu nezletilých působící při Papežské gregoriánské univerzitě rozšiřuje obor své působnosti. Jak informovalo vedení školy, bude přeměněno v Institut antropologie, který nabídne interdisciplinární studia zaměřená na otázky důstojnosti člověka a péče o ty, kdo jsou nejvíce vystaveni ohrožení. Stane se tak jedním z největších středisek nabízející vzdělání v oblasti prevence sexuálního zneužívání ve světovém měřítku. Činnost institutu bude zahájena 1. září letošního roku.
Publikováno: 29. 4. 2021 13:15

Prohlášení rektora Gregoriánské univerzity mluví o “historickém rozhodnutí”, které potvrzuje a posiluje zaangažovanost této univerzity v ochraně nezletilých a jiných bezbranných lidí. „Tato transformace prohloubí rovněž interdisciplinární rozměr výchovy a bádání, všeobecně uznávaný za základ pro řešení problémů spojených se zneužíváním a jeho předcházení,” napsal P. Nuno da Silva Gonçalves.

Nový institut – jak čteme v prohlášení – má vytvořit institucionální rámec pro dosavadní činnost Centra na ochranu nezletilých. Bude mít vlastní katedru a možnost udělovat nejen diplom, ale také vědecké tituly: licenciát v oboru ochrany nezletilých a doktorát v oboru antropologie.

Dosavadní Centrum na ochranu nezletilých bylo založeno v roce 2021 s cílem poskytnout církvi profesionální podporu v prevenci zneužívání a péči o oběti sexuálního násilí. Zaměřovalo se nejen na vzdělávací programy, ale také zajišťování prostředků pro bádání v oblasti prevence sexuálního zneužívání dětí. Další etapou bylo rozšíření oblasti vědecké práce na všechny zranitelné osoby. Postupem času a vzhledem ke stále větší citlivosti k těmto otázkám se Centrum stalo vědeckou autoritou po celé světě a rostoucí poptávka přiměla vedení Gregoriánské univerzity k rozšíření oblasti jeho vědeckého zájmu.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021