Papež zahájil růžencový "maraton" za ukončení pandemie

Papež František dnes večer v Gregoriánské kapli Vatikánské baziliky zahájil „modlitební maraton“ za ukončení pandemie koronaviru, která více než rok sužuje celý svět, a za návrat k sociálním a pracovním aktivitám. Prostřednictvím Papežské rady pro evangelizaci se římský biskup obrátil na různé mariánské svatyně po celém světě, aby se staly prostřednicemi „naléhavé modlitby“ celé církve, jak o ní hovoří Skutky apoštolů (Sk 12,5).
Publikováno: 1. 5. 2021 19:30

Modlitbu růžence, k níž se prostřednictvím přímého přenosu mohli připojit věřící z celého světa, Svatý otec vedl před ikonou Panny Marie ustavičné pomoci, která byla v Římě uctívána již v sedmém století. Papež Řehoř XIII. (1572-85), reformátor kalendáře, zakladatel Gregoriánské univerzity a podporovatel věd a umění ji roku 1578 přenesl do zmíněné kaple, která pod oltářem uchovává ostatky sv. Řehoře Naziánského, biskupa a učitele církve. V roce 2013, během Roku víry, ikona prošla renovací, a vzhledem k tomu, že se jednalo o první restaurátorskou práci tohoto typu za pontifikátu papeže Františka, bylo dílo opatřeno nápisem, který tohoto latinskoamerického papeže svěřuje právě přímluvě Matky Boží ustavičné pomoci.

V modlitbě růžence a doprovodných čteních se dnes večer v Gregoriánské kapli Vatikánské baziliky střídaly rodiny z Říma a kraje Latium s mladými lidmi, kteří zastupovali různá hnutí nové evangelizace. Papež František při této příležitosti požehnal růžence, které byly obratem zaslány do mariánských svatyní rozptýlených po celém světě, které si po příštích třicet dní budou předávat „modlitební štafetu“. Jejich seznam zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci.

Jde o místa, na kterých se odehrála některá z patnácti církví uznaných soukromých mariánských zjevení (portugalská Fatima, francouzské Lurdy, irský Knock, belgické Banneux), ale také hlavní poutní místa v Latinské Americe (mexické Guadalupe, brazilská Aparecida či papežovo oblíbené argentinské Luján) a na dalších světadílech, či místa vysoce symbolická, jako je japonské Nagasaki. Nechybí ani Medžugorje a České republice snad zeměpisně nejbližší bavorský Altötting či Čenstochová se svými černými Madonami. Každodenní modlitba růžence v těchto mariánských svatyních bude určována zvláštním úmyslem, který se přimlouvá za různé kategorie lidí, nejvíce postižených současnou pandemií – od těch, kteří se nemohli rozloučit se svými drahými, přes zdravotníky po bezdomovce a ekonomicky strádající lidi a všechny zesnulé.
Závěrečnou modlitbu mariánského měsíce opětovně povede papež František ve Vatikánských zahradách.

Zdroj: Vatican News, česká redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021