V katedrále odhalili bustu kardinála Berana a ocenili sochaře Karla Stádníka

Zlatou svatovojtěšskou medailí in memoriam ocenil na svátek sv. Zikmunda, v pátek 30. dubna, během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka sochaře a jáhna Karla Stádníka. Následně zde byla odhalena busta kardinála Josefa Berana, která vznikla podle Stádníkovy sádrové předlohy.
Publikováno: 1. 5. 2021 17:30

„Předloha a forma k odlití této bronzové busty vznikla na půdě Akademie výtvarných umění. Sokl vznikl podle návrhu Václava Hlaváčka. Jde o speciální druh hnědého mramoru původem ze Španělska, který byl vybrán se zřetelem k tumbě kardinála Josefa Berana,“ vysvětluje diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar, který předlohu pro zhotovení busty vybíral.

Karel Stádník vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela. Jeho následná studia teologie byla přerušena po akci K v dubnu 1950. K jeho nejvýznamnějším restaurátorským počinům náleží oltář Jana Křtitele v chrámu Panny Marie před Týnem, skupina plastik ze zpovědnic a oltář od Matyáše Brauna v kostele sv. Klimenta, kalvárie od Maxmiliána Brokoffa v kostele sv. Havla, reliéf Poslední večeře z Národního muzea v Praze, nadživotní plastika Madony s Ježíškem z kostela sv. Felana v Cáchách, a společně se synem Vojtěchem inkrustace v kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Věnoval se i vlastní sochařské tvorbě. Křížové cesty vytvořil pro katedrálu sv. Václava v Olomouci, Nemocniční kapli v Kolíně nad Rýnem, kostel Panny Marie Andělské a kostel Panny Marie Královny Míru na Lhotce. Jeho plastiky zdobí ikonostas v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta, sousoší sv. Anežky české můžeme vidět zde v katedrále, sochu sv. Václava v kostele sv. Václava v Petrově, sochu sv. Patrika a Ukřižovaného Krista v kostele sv. Patrika v Glen Cove v New Yorku. Navrhoval i oltářní stoly, např. skleněný oltářní stůl v kostele nejsvětějšího Salvátora.
Velice důležitou byla pro něj i činnost jáhenská, svázaná především se službou starým a nemocným lidem a po sametové revoluci působení spolu s P. Antonínem Bělohlávkem v kostele sv. Jana Křtitele na Velízi. Karel Stádník zemřel 12. ledna 2011 a je pochován na břevnovském hřbitově u sv. Markéty.
Zlatá medaile sv. Vojtěcha mu byla udělena in memoriam za úctyhodné celoživotní dílo, obětavou službu Církvi a osobní statečnost. Ocenění je rovněž poděkováním celé rodině, která mu byla oporou.

(Vyznamenání převzala manželka oceněného, paní Vlasta Stádníková.)

Zdroj: AP

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021