V katedrále odhalili bustu kardinála Berana a ocenili sochaře Karla Stádníka

Zlatou svatovojtěšskou medailí in memoriam ocenil na svátek sv. Zikmunda, v pátek 30. dubna, během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka sochaře a jáhna Karla Stádníka. Následně zde byla odhalena busta kardinála Josefa Berana, která vznikla podle Stádníkovy sádrové předlohy.
Publikováno: 1. 5. 2021 17:30

„Předloha a forma k odlití této bronzové busty vznikla na půdě Akademie výtvarných umění. Sokl vznikl podle návrhu Václava Hlaváčka. Jde o speciální druh hnědého mramoru původem ze Španělska, který byl vybrán se zřetelem k tumbě kardinála Josefa Berana,“ vysvětluje diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar, který předlohu pro zhotovení busty vybíral.

Karel Stádník vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela. Jeho následná studia teologie byla přerušena po akci K v dubnu 1950. K jeho nejvýznamnějším restaurátorským počinům náleží oltář Jana Křtitele v chrámu Panny Marie před Týnem, skupina plastik ze zpovědnic a oltář od Matyáše Brauna v kostele sv. Klimenta, kalvárie od Maxmiliána Brokoffa v kostele sv. Havla, reliéf Poslední večeře z Národního muzea v Praze, nadživotní plastika Madony s Ježíškem z kostela sv. Felana v Cáchách, a společně se synem Vojtěchem inkrustace v kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Věnoval se i vlastní sochařské tvorbě. Křížové cesty vytvořil pro katedrálu sv. Václava v Olomouci, Nemocniční kapli v Kolíně nad Rýnem, kostel Panny Marie Andělské a kostel Panny Marie Královny Míru na Lhotce. Jeho plastiky zdobí ikonostas v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta, sousoší sv. Anežky české můžeme vidět zde v katedrále, sochu sv. Václava v kostele sv. Václava v Petrově, sochu sv. Patrika a Ukřižovaného Krista v kostele sv. Patrika v Glen Cove v New Yorku. Navrhoval i oltářní stoly, např. skleněný oltářní stůl v kostele nejsvětějšího Salvátora.
Velice důležitou byla pro něj i činnost jáhenská, svázaná především se službou starým a nemocným lidem a po sametové revoluci působení spolu s P. Antonínem Bělohlávkem v kostele sv. Jana Křtitele na Velízi. Karel Stádník zemřel 12. ledna 2011 a je pochován na břevnovském hřbitově u sv. Markéty.
Zlatá medaile sv. Vojtěcha mu byla udělena in memoriam za úctyhodné celoživotní dílo, obětavou službu Církvi a osobní statečnost. Ocenění je rovněž poděkováním celé rodině, která mu byla oporou.

(Vyznamenání převzala manželka oceněného, paní Vlasta Stádníková.)

Zdroj: AP

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021