V katedrále odhalili bustu kardinála Berana a ocenili sochaře Karla Stádníka

Zlatou svatovojtěšskou medailí in memoriam ocenil na svátek sv. Zikmunda, v pátek 30. dubna, během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka sochaře a jáhna Karla Stádníka. Následně zde byla odhalena busta kardinála Josefa Berana, která vznikla podle Stádníkovy sádrové předlohy.
Publikováno: 1. 5. 2021 17:30

„Předloha a forma k odlití této bronzové busty vznikla na půdě Akademie výtvarných umění. Sokl vznikl podle návrhu Václava Hlaváčka. Jde o speciální druh hnědého mramoru původem ze Španělska, který byl vybrán se zřetelem k tumbě kardinála Josefa Berana,“ vysvětluje diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar, který předlohu pro zhotovení busty vybíral.

Karel Stádník vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela. Jeho následná studia teologie byla přerušena po akci K v dubnu 1950. K jeho nejvýznamnějším restaurátorským počinům náleží oltář Jana Křtitele v chrámu Panny Marie před Týnem, skupina plastik ze zpovědnic a oltář od Matyáše Brauna v kostele sv. Klimenta, kalvárie od Maxmiliána Brokoffa v kostele sv. Havla, reliéf Poslední večeře z Národního muzea v Praze, nadživotní plastika Madony s Ježíškem z kostela sv. Felana v Cáchách, a společně se synem Vojtěchem inkrustace v kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Věnoval se i vlastní sochařské tvorbě. Křížové cesty vytvořil pro katedrálu sv. Václava v Olomouci, Nemocniční kapli v Kolíně nad Rýnem, kostel Panny Marie Andělské a kostel Panny Marie Královny Míru na Lhotce. Jeho plastiky zdobí ikonostas v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta, sousoší sv. Anežky české můžeme vidět zde v katedrále, sochu sv. Václava v kostele sv. Václava v Petrově, sochu sv. Patrika a Ukřižovaného Krista v kostele sv. Patrika v Glen Cove v New Yorku. Navrhoval i oltářní stoly, např. skleněný oltářní stůl v kostele nejsvětějšího Salvátora.
Velice důležitou byla pro něj i činnost jáhenská, svázaná především se službou starým a nemocným lidem a po sametové revoluci působení spolu s P. Antonínem Bělohlávkem v kostele sv. Jana Křtitele na Velízi. Karel Stádník zemřel 12. ledna 2011 a je pochován na břevnovském hřbitově u sv. Markéty.
Zlatá medaile sv. Vojtěcha mu byla udělena in memoriam za úctyhodné celoživotní dílo, obětavou službu Církvi a osobní statečnost. Ocenění je rovněž poděkováním celé rodině, která mu byla oporou.

(Vyznamenání převzala manželka oceněného, paní Vlasta Stádníková.)

Zdroj: AP

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022