Evropa by měla zintenzivnit svoji globální odpověď na COVID-19

Evropské země by měly v této fázi globální pandemie urychlit a zvýšit podporu ostatních národů ve světě. K takové naléhavé výzvě dospěli na konci svého jednodenního setkání o minulém víkendu generální tajemníci evropského katolického společenství Spravedlnost a mír Evropa (Justitia et Pax Europe), které adresují evropským představitelům s apelem pro posílení iniciativy COVAX a dalších bilaterálních a multilaterálních mechanismů pomoci.
Publikováno: 3. 5. 2021 15:30

Během výročního zasedání informovali zástupci více než 20 národních komisí pro Spravedlnost a mír a dalších katolických organizací o své činnosti za podmínek pandemie. Součástí jednání byla také informativní svědectví členům národních komisí pro Spravedlnost a mír v Brazílii a Ugandě.
 
V obou zemích, ale v současnosti také v Indii, a ve skutečnosti však v 90 % zemí světa, jsou narušeny základní zdravotní služby. Evropská unie, její členské státy a další evropské země v posledních měsících velkoryse pomohly. Nicméně je ale nutné a naléhavé úsilí zvýšit. Je zapotřebí více nevládních iniciativ, včetně iniciativ katolických humanitárních organizací. *
 
V dalším kole diskusí s otcem Benedict Rogers (Hong Kong Watch), Gianni Criveller (profesorem teologie na Pontifical Urbaniana University) a Miriam Lexmann (členkou Evropského parlamentu) účastníci reagovali s ohledem na připravovanou investiční dohodu EU s Čínou po tvrdém provádění nového bezpečnostního zákona v Hongkongu a porušování lidských práv ze strany Komunistického režimu v Číně.
 
V průběhu nadcházejících týdnů a na základě společného evropského setkání určí delegáti Justitia et Pax Europe téma své každoroční společné akce pro rok 2022.
 
Plenární zasedání se bude konat v Belgii od 1. do 4. října 2021.

* Přispět je možné například prostřednictvím Caritas Internationalis: https://www.caritas.org/faites-un-don/fonds-covid-19/?lang=fr 

Zdroj: Rada Iustitia et Pax

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021