Papež potvrdil kanonizaci sedmi blahoslavených, ovšem bez určení data

Papež František včera dopoledne v Konzistorním sále Apoštolského paláce předsedal řádné veřejné konzistoři spojené s hlasováním o kanonizaci sedmi blahoslavených, mezi nimiž je i francouzský diecézní kněz Charles de Foucauld.
Publikováno: 4. 5. 2021 10:15

Foto: Vatican News

Konzistoř potvrdila svatořečení pěti mužů a dvou žen, aniž by ovšem stanovila jeho konkrétní termín. „O dni se rozhodne později,“ prohlásil papež v latinské formulaci, kterou užil pro všech sedm blahoslavených. Příčinou tohoto kroku je nepochybně stávající pandemická situace.

Kandidáty svatořečení jsou indický laik a mučedník blahoslavený Lazarus, zvaný Devasahayam, dále francouzský kněz a zakladatel kongregace Otců křesťanské nauky, bl. César de Bus, italský kněz bl. Luigi Maria Palazzolo, zakladatel kongregace Chudých sester, italský kněz bl. Giustino Maria Russolillo, zakladatel Společnosti Božího povolání a kongregace Sester Božího povolání, francouzský diecézní kněz bl. Charles de Foucauld, italská řeholnice bl. Maria Františka od Ježíše, zakladatelka kapucínských terciářek v Loanu, a bl. Maria Domenica Mantovani, italská spoluzakladatelka a první generální představená Institutu Malých sester Svaté rodiny.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021