Plzeňská madona po 76 letech opustila katedrálu sv. Bartoloměje

Plzeňskou madonu, vzácnou opukovou sochu ze 14. století, zapůjčilo Biskupství plzeňské na unikátní výstavu, kterou po sedmi letech příprav zrealizovala Západočeská galerie v Plzni. Převoz sochy z plzeňské katedrály do výstavní síně Masné krámy se uskutečnil v pátek 30. dubna dopoledne. Výstava "Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh." bude otevřena od úterý 4. května, originál nejvzácnějšího uměleckého díla v Plzni bude k vidění od 20. do 29. května v běžné otevírací době (kromě pondělí denně od 10 do 18 hodin).
Publikováno: 4. 5. 2021 15:00

Foto: Jiří Strašek

„Myslím, že uskutečnění této výstavy v této době je skutečný zázrak. Plzeňská madona je celá staletí inspirací pro obrovské množství dalších Madon, které můžeme také obdivovat na výstavě Nad slunce krásnější v Masných krámech. Dlouhé generace našich předků nemohly pohlédnout do očí Plzeňské madony z takové blízkosti, jako můžeme my právě teď. Je to fascinující. Přeji si, aby její krása byla také pro nás inspirací a nadějí v této nelehké době,“ řekl plzeňský biskup Tomáš Holub, který přišel Madonu vyprovodit na cestu z katedrály.

V evropském měřítku patří Plzeňská madona k nejvzácnějším dílům vrcholného a pozdního středověku. Z uměleckého a kulturního hlediska jde o naprosto výjimečnou sochu. Patří k prototypům tzv. krásného slohu, který se stal fenoménem evropského umění od poslední čtvrtiny 14. století po husitské války. Krásný sloh je  spojen především s pražským arcibiskupským dvorem – krásnoslohou produkci charakterizuje zejména intenzivní kultičnost děl. Iniciativa k tvorbě obrazů a soch, které náležejí ke krásnému slohu, patrně vyšla z okruhu arcibiskupa Jana z Jenštejna. V Praze byla v té době k dispozici naprosto špičková parléřovská huť; právě díky tomuto zázemí bylo možné realizovat duchovní a teologické myšlenky na té nejvyšší umělecké úrovni.

Plzeňská madona současně má mezi díly krásného slohu mimořádné historické postavení, protože od počátku až dosud byla uchována v původním prostoru.  

V době, kdy byla Plzeň během husitských válek obléhána, získávala socha pověst ochranitelky města. Když husité po posledním těžkém obléhání od Plzně odtáhli, považovali to Plzeňané za zázrak. A právě k Plzeňské madoně směřovali svou vděčnost za ochranu. Jako symbol čistého, pravého obrazu církve, byla po husitských válkách opakována v celé řadě podobných soch.

Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh patří k nejnáročnějším projektům Západočeské galerie v Plzni v posledních několika letech. Výstavní a badatelský záměr iniciovala možnost prezentace sochy Plzeňské madony v souvislosti s obnovou interiéru katedrály sv. Bartoloměje. 

Záštitu nad výstavou převzali Ilona Mauritzová (hejtmanka Plzeňského kraje), Martin Baxa (primátor města Plzně), Tomáš Holub (biskup plzeňský) a Česká biskupská konference.

Více informací o výstavě najdete na webu Západočeské galerie v Plzni.

Zdroj: bip.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021