Centrum pro rodinu pomáhá "sendvičové generaci"

"Sendvičová generace" je označení pro ty, kteří se kromě zaměstnání starají současně o děti a stárnoucí rodiče a ocitají se tak v oboustranném tlaku. Vlastní potřeby, velké množství úkolů a nedostatek času mohou přerůst v permanentní stres.
Publikováno: 5. 5. 2021 12:00

Fotografie: Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně

K péči o děti a o stárnoucí rodiče přistupuje ve věku kolem 60+ často také péče o partnera a o vnoučata. K tomu se přidávají navíc osobní starosti - blížící se odchod do důchodu, snížení příjmu, zdravotní stav a pokles výkonnosti.

Podporu v této nelehké situaci nabízí projekt „Senioři jako sendvičová generace“, realizovaný Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, finančně zaštítěný ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je přiblížit dané téma širší i odborné veřejnosti a poskytnout pečujícím osobám informace, kde najdou pomoc. Je pravděpodobné, že v roli pečujícího seniora se dříve či později může ocitnout většina z nás…

Bližší podrobnosti a kontakt najdete na webových stránkách www.sendvicovysenior.cz

Mgr. Ivana Fraňková, pracovník Skupinové aktivizační služby pro seniory, odborný pracovník v rámci problematiky sendvičové generace Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021