Papež: Přísná pravidla pro finanční spekulaci

„Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými,“ tak zní všeobecný úmysl Světové sítě modlitby s papežem na měsíc květen, k němuž František připojil v krátkém videozáznamu svůj komentář:
Publikováno: 5. 5. 2021 11:15

„Zatímco reálná ekonomika, která vytváří práci, je v krizi – kolik jen lidí je bez práce! – finanční trhy nebyly nikdy tak přebujelé jako nyní. Jak vzdálený životu většiny lidí je velký finančnický svět! Pokud finančnictví není regulované, stává se pouhou spekulací řízenou monetárními politikami. Taková situace je neudržitelná. Je nebezpečná – zdůrazňuje papež František. – Abychom zabránili tomu, že následky této situace opět padnou na chudé, je zapotřebí zavést přísná pravidla pro finanční spekulaci. Spekulace – tento termín chci zdůraznit. Finance mají být nástrojem služby, nástrojem sloužícím člověku a péči o náš společný dům! Ještě máme čas, abychom zahájili proces globální změny, který by nastolil odlišnou ekonomiku, spravedlivější, inkluzívní a udržitelnou, která neponechává nikoho vzadu. Udělejme to! A modleme se, aby představitelé finančnictví spolupracovali s vládami na regulaci finančních trhů a ochraně ohrožených občanů.“

Říká papež František ve svém komentáři ke květnovému všeobecnému úmyslu Světové sítě modlitby s papežem.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021