Biskup Vokál slaví 10. výročí svého biskupského svěcení

Dnes je to 10 let ode dne, kdy byl Mons. Jan Vokál vysvěcen kardinálem Tarcisiem Bertonem SDB v římské bazilice sv. Petra na biskupa. Spolusvětiteli se stali kardinál Dominik Duka OP a arcibiskup Erwin Josef Ender. Úřadu se ujal jako 25. biskup královéhradecký. Jako biskupské motto si zvolil text: „Pod tvou ochranou.“
Publikováno: 7. 5. 2021 5:45

Foto: Biskupské svěcení Mons. Jana Vokála, BIHK

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecké diecéze, se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách. Vyrůstal v křesťanské rodině a první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. 

Po studiu Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. 

V září 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval filosofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě. 

Dne 5. července 1988 byl v němckém Ellwangenu vysvěcen biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do rodné  královéhradecké diecéze. Kněžské svěcení přijal z rukou papeže sv. Jana Pavla II. dne 28. května 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. 

V letech 1989-1990 sloužil jako farní vikář v americké diecézi Peoria v Epiphany Church a posléze 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu, Sekce pro obecné záležitosti, ve Vatikánu.

Na Papežské lateránské univerzitě, kde studoval Utroque Jure, tedy studium civilního a kanonického práva,  získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát a titul JU.D.  O rok později ještě absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva na Univerzitě Karlově v Praze. Mons. Vokál je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

V letech 1992-2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile a roku 2005 byl papežem Benediktem XVI. jmenován koadjuktorem kanovnické kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě.

Během pastoračních návštěv České republiky papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI., v letech 1995, 1997 a 2009, byl členem papežského doprovodu.

Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. 

Na svátek sv. Václava, 28. září 2005, jej kardinál Dominik Duka OP zařadil mezi čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován 25. biskupem královéhradeckým. Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Tarcisia Bertona SDB dne 7. května 2011 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Spolusvětiteli se stali kardinál Dominik Duka OP a arcibiskup Erwin Josef Ender.

Do úřadu diecézního biskupa byl uveden dne 14. května 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové jako 25.biskup této diecéze.

V rámci České biskupské konference je místopředsedou ČBK, místopředsedou Stálé rady ČBK, členem Komise ČBK pro liturgii, Rady pro COMECE, delegát ČBK pro Nepomucenum a Rady pro eucharistické kongresy.

Zdroj: cirkev.cz, bihk.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021