Svatý stolec zveřejnil poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

»Ke stále širšímu “my”«, takový název nese poselství ke 107. Světovému dni migrantů a uprchlíků, připadajícímu v katolické církvi na poslední neděli v září, letos tedy 26. září. Poselství včera zveřejnil Svatý stolec a přiblížil brífink v tiskovém středisku, na němž vystoupili zástupci sekce pro migranty vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
Publikováno: 7. 5. 2021 9:15

Foto: Vatican News

„Také letos papež František přichází se svým tradičním poselstvím s dostatečným předstihem, aby nám poskytl patřičný čas na přípravu Světového dne migrantů a uprchlíků,” zdůraznil podsekretář zmíněné sekce, o. Fabio Baggio, C.S.

„Jak papež František v textu vysvětluje, pojal jej – shodně se svou poslední encyklikou Fratelli tutti – jako výzvu k tomu, aby již v naší mentalitě nebyli „oni“ a „tamti“, nýbrž jen „my“ ( FT 35). Toto univerzální “my” se má stát skutečností především v rámci katolické církve, která je povolána k tomu, aby utvářela společenství v rozdílnosti. Poselství se člení do šesti hlavních bodů, které se všechny vztahují k onomu “my”, jež jsme povoláni budovat. První bod se týká rozměrů tohoto “my”, které musí usilovat o to, aby bylo velké jako lidstvo. Druhý bod je aplikuje na církev, která je povolána k tomu, aby byla pro každého pokřtěného společným domovem a jednotnou rodinou. Třetí bod poukazuje na “vycházející církev”, což je výraz, který Svatému otci leží na srdci, tedy církev, která vychází vstříc zraněným, ztraceným, rozšiřuje svůj stan, aby všechny pozvala. Čtvrtý bod se zamýšlí nad budoucností našich společností, která bude harmonická a pokojná jedině tehdy, když se spolu naučíme žít. Pátý bod se věnuje dalšímu tématu, na kterém papeži velmi záleží, totiž společnému domovu, který si žádá zodpovědnost jednotlivce i celku. A konečně v poslední části nás papež zve, abychom jako jediné lidstvo a druhové na cestě společně snili, protože jsme si uvědomili, že společný cíl propůjčuje naší cestě daleko větší smysl. K patřičné přípravě na oslavu Světového dne migrantů a uprchlíků naše sekce připravila mediální kampaň, která zpracovala vyjmenovaných šest bodů z papežského poselství. V nadcházejících měsících nabídne multimediální pomůcky, informační materiál a teologické i odborné reflexe k dalšímu prohloubení poselství Svatého otce.”

Popsal o. Fabio Baggio, jeden z podsekretářů sekce pro migranty vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, jejíž vedení si pro sebe vyhradil papež František. Další podsekretářka této sekce, ekonomka s. Alessandra Smerilli, vztáhla papežovo poselství na oblast financí a ekonomiky. Jak řekla, pandemie upozornila na to, že „finančnictví, jehož původním posláním je inkluze, se ve většině případů změnilo v pouhou spekulaci. Navzdory tomu lze najít řadu pozitivních známek, které dokládají úsilí o realizaci “udržitelného, vyváženého a inkluzivního rozvoje”, dodala:

„V tomto směru například pracuje vatikánská covidová komise, kterou papež pověřil, aby připravovala budoucnost. Naší prioritou jsou potraviny, práce a zdraví pro všechny. Jak to udělat? Dáváme hlas tomu, kdo ho nemá, propojujeme lidi s inovativními nápady a ty, kteří rozhodují, ve snaze o evangelní inspiraci a realismus. Dalším nadějným znamením je proces zvaný Františkova ekonomika, v jehož rámci dnes spolupracuje více než 2000 mladých ekonomů z celého světa na projektech ekonomické transformace. Chtějí do ekonomiky navrátit onu scénu z Františkova života, která nebyla zobrazena na freskách v tamní bazilice, protože ji bohatí nechtěli zaplatit – totiž setkání s malomocným. Assisi nechtělo dát na vědomí, že v něm žijí malomocní, a tak odepisovaní lidé vystupují z dějin, ale i z vyprávění o těchto dějinách. Mladí lidé z projektu Františkova ekonomika si naopak přejí, aby středem ekonomiky byli právě chudí, vyřazovaní, uprchlíci a migranti.”

Překlad poselství připravujeme.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021