Iter Europeum: Česká připomínka nad hrobem sv. Cyrila

Bohoslužba v bazilice sv. Jana na Lateránu dnes zahájila oslavy 50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem. V rámci projektu nazvaného Iter Europaeum je připomene série „historických vycházek do římských kostelů, které mají zvláštní vazbu k jednotlivým evropským národům.
Publikováno: 10. 5. 2021 13:45

Foto: Vatican News, česká sekce

Text: Johana Bronková - Vatikán

Na Českou republiku přišla řada hned první den. Po zahajovací mši svaté a prvním zastavení v bazilice Quattro santi coronati, kde se prezentovalo Lotyšsko, se delegace odbrala do baziliky sv. Klimenta.  Přítomné oslovil  český velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja a převor komunity irských dominikánů spravujících baziliku P. Stephen Hutchinson O.P. Slavnostní okamžik doprovodil výklad P. Lukáše Jambora o ikonografii baziliky a osobnosti sv. Cyrila. Zaznělo rovněž několik písní  (Velkomoravský chorál a výběr z Dvořákových Biblických písní a Duchovních zpěvů) v podání sólového pěvce Vladimíra Jindry a Kvarteta koleje Nepomucenum. Závěrečnou modlitbu pronesl rektor Papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek. Oslovili jsme při té příležitosti velvyslance Václava Kolaju s otázkou, co považuje za důležité v pěti dekádách vztahů Svatého stolce a Evropské Unie.

Předně bych chtěl říci, že mě velmi potěšil záměr zdejší Delegace Evropské unie oslavit 50. výročí navázání vztahů mezi Evropskou unií a Svatým stolcem projektem Iter Europaeum, do něhož jsou plně zapojeny skrze svá velvyslanectví tak všechny členské státy Evropské unie. Myslím si totiž, že stojí za to připomínat si i těmito iniciativami, že Evropská unie nejsou jen její instituce sídlící v Bruselu, v Lucemburku či ve Štrasburku, ale že její nedílnou součástí jsou i jednotlivé členské státy a její občané.

Vztahy Evropské unie, resp. tehdejšího Evropského hospodářského společenství, a Svatého stolce byly sice oficiálně navázány až v roce 1970, avšak Vatikán podporoval proces evropského sjednocování od samého počátku. Všichni papežové od ustavení Evropských společenství v 50. letech minulého století podnes, tedy od pontifikátu Pia XII. až po ten současný Františkův, projektu evropské jednoty žehnali. A hodí se i připomenout, že u zrodu dnešní Evropské unie byli hojně zastoupeni římští katolíci: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi či Walter Hallstein.

Pokud jde o vztahy mezi Evropskou unií a Svatým stolcem, vidím je jako velmi dobré, stále se rozvíjející a důležité, a to především v rovině duchovní a hodnotové. Často slýcháme o prohlubující se propasti mezi občany a institucemi Evropské unie. Považuji proto za velmi prospěšné vnímat apely papežské diplomacie, aby Evropa při svém integračním úsilí zároveň neopomíjela posilovat a rozvíjet i transcendentální důstojnost lidské bytosti. Nebude-li se Evropa chtít tomuto rozměru života otevřít, riskuje, že ztratí svého ducha a tím i svou budoucnost.

Proč byla bazilika sv. Klimenta zvolena za kostel doprovázející tuto akci?

Při vzniku této iniciativy jsme byli osloveni Delegací Evropské unie při Svatém stolci, abychom určili kostel v Římě, ke kterému máme historickou vazbu nebo který je spjat s životem naší národní komunity. Poněvadž - na rozdíl kupříkladu od Francouzů, Portugalců či Chorvatů – svůj národní kostel v Římě nemáme, zvažovali jsme, který z kostelů s naší historickou stopou vybereme. Nakonec jsme se rozhodli pro baziliku sv. Klimenta, kde se nachází hrob sv. Cyrila. Tento světec byl, jak známo, v 9. století vyslán z Byzance na Velkou Moravu, kde společně se svým bratrem sv. Metodějem uskutečnili velké misijní dílo, které doma uchováváme a ceníme do dnešních dnů. I proto je bazilika sv. Klimenta tradičně jednou z nejvýznamnějších římských zastávek poutníků z Česka a místem občasných bohoslužeb v českém jazyce. A není jistě náhodou, že právě tady, nad hrobem sv. Cyrila, začínala předloni i naše národní děkovná pouť za dar svobody.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021