banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Svateb bylo v loňském roce kvůli opatřením méně, přípravy snoubenců na manželství však probíhaly

Opatření proti šíření pandemie omezila v loňském roce nejen počty hostů na svatbách. Část snoubenců sňatek úplně odložila a celkový počet svateb se v roce 2020 snížil o pětinu, přičemž počet církevních svateb tak klesl poprvé od vzniku České republiky pod 5 tisíc. Unikátní služba katolické církve spočívající v přípravách snoubenců na život v manželství však po celý rok probíhala, a to ve farnostech po celé republice.
Publikováno: 17. 5. 2021 8:00

Ilustrační foto: Vojtěch Vlk

Svateb vloni ubylo v kostelích i na radnicích, letos probíhá bitva o letní termíny

V roce 2020 zaznamenaly katolické farnosti v ČR pouze 3.955 uzavření manželství před církví, což znamená meziroční pokles téměř o čtvrtinu. Větší pokles byl zaznamenán v České provincii (27,5 %) než na Moravě (23,6 %). Na vině jsou epidemiologická nařízení, která se na konání svateb v loňském roce již od března vztahovala. Ta se podepsala i na necírkevních svatbách; podle ČSÚ uzavřelo vloni sňatek pouze 45.415 párů, což jsou hodnoty odpovídající začátku minulého desetiletí. Řada snoubenců svatbu plánovanou na rok 2020 odložila a odkládání pokračovalo i na jaře letošního roku. Počty svateb přitom v ČR od roku 2014 každoročně rostou, v roce 2019 jich bylo 54.870.

Složení snoubenců se během doby plné omezení nijak nezměnilo. V českých diecézích je téměř v 50 % sňatků jeden z páru nepokřtěný, na Moravě je smíšených sňatků méně než třetina. Svatby, které se i přes náročné podmínky uskutečnily, se konaly v užším rodinném kruhu a měly nezapomenutelnou atmosféru. „Je krásné vidět, že mladí lidé mají touhu slíbit si lásku, úctu a věrnost i v těžkých časech a nechtějí čekat na lepší zítřky. Koneckonců svatby se konaly i za války. Pokud je někdo připravený, není důvod proč čekat jen kvůli oslavě. Tu si mohou novomanželé uspořádat s blízkými a známými třeba k prvnímu výročí svatby,“  komentuje P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a farář v Horní Polici.

V současné době, kdy se omezení rozvolňují, probíhají doslova bitvy o volné víkendy. Na radnicích se hromadí žádosti na léto, které bývá svateb plné každoročně (více než 2/3 svateb bývá mezi červnem a zářím). Také snoubenci, kteří si přejí uzavřít církevní sňatek před Bohem, preferují letní měsíce. Řada svateb se tak letos pravděpodobně bude konat i na podzim, kdy očekáváme nárůst oproti jiným rokům.

Přípravy na svátost manželství probíhaly ve ztížených podmínkách po celý rok aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Církevní svatba bývá plánovaná s větším předstihem a předchází ji příprava na zodpovědný život v manželství. Ani svatba jako řemen totiž nemusí znamenat pevný vztah bez napětí a bez období sucha. Zamilovaní snoubenci běžně nepřemýšlejí o řešení konfliktních situací a nepřipouštějí si, že se mohou dopustit chyb ve výchově dětí. Právě příprava na pozdější problémy v manželství je přitom nejlepší prevencí před rozvodem. A přípravy na manželství, které katolická církev nabízí, jsou tak unikátní službou, která nemá ve společnosti obdoby.

Tyto přípravy probíhaly i v průběhu náročného loňského roku. V roce 2020 se jich uskutečnilo 4.248, z toho 534 bylo organizováno na biskupstvích jako doplňkové kurzy pro snoubence. Je to  sice přibližně o čtvrtinu méně než v předchozím roce, ale vzhledem k tomu, že během většiny loňského roku byly možnosti setkávání omezené, je to obdivuhodně malý propad.

Doplňkové kurzy organizují Centra pro rodinu ve všech diecézích. PhDr. Jana Šilhavá, vedoucí Centra pro rodinu pražského arcibiskupství, které již 27 let přípravy snoubenců pořádá, vysvětluje: „Nabízíme kurzy, které jsou z velké části dílem nezištné práce manželských párů. Dělí se nejen o své znalosti a zkušenosti, ale i o radost z lásky, kterou ve svém manželství zakoušejí. Probíráme praktická témata jako psychologie partnerského vztahu, řešení konfliktů, otázky rodičovství i vztah k rodičům a přátelům. Hovoříme samozřejmě i o pohledu katolické církve na manželství a prožívání vztahu k Bohu. Pro páry, kde je jeden nepokřtěný nebo nepraktikující katolík, jsou to často nové informace.“ 

Snoubenci v průběhu přípravy dostávají podněty k diskusi v páru a často zmiňují, že jsou to otázky, o kterých zatím nemluvili, i když jsou spolu už delší dobu. Po poctivé přípravě pak nebývají tolik překvapeni, když přijdou obtíže a krize, které se nevyhnou sebešťastnějšímu vztahu.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021