banner sekce
Sekce

Mládež

6.5. 2021 PROBĚHLA KONFERENCE O MLÁDEŽI

Začátkem měsíce května uspořádal sekretariát sekce pro mládež ČBK konferenci o mládeži. Vzhledem k momentálním omezením bylo nutno konferenci uspořádat online formou.
Publikováno: 17. 5. 2021 11:34

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem - podle svého charismatu - účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference o mládeži se koná přibližně jednou za dva roky. První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995.

Letošní konference byla oproti předchozím netradiční především svou podobou. Jednalo se v podstatě o nepřetržité vysílání, během kterého byli do studia vytvořeného v prostorách rádia Proglas v Brně zváni různí hosté. Někteří dorazili do studia osobně, jiní se připojili pomocí internetového přenosu.

Tři hosté přijali pozvání, aby se do programu zapojili formou příspěvku týkajícího se tématu, na který byla letošní konference zaměřena, a to "mladí v dnešním světě". Jednalo se o P.ThLic Josefa Prokeše, který ve svém příspěvku hovořil o tom, jak více využít možnosti online prostoru k evangelizaci, společenství a vzdělávání. Druhým hostem byl Ing. Aleš Sedláček, který zastává pozici předsedy České rady dětí a mládeže. Pan inženýr promlouval na téma "Jak spojit digitální svět s reálným, jak se vrátit ze života on-line k reálnému životu". Třetím hostem konané konference byla paní doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., jejíž příspěvek byl mířen na dialog, přesněji na rozdíl v dialogu video konference versus dialog ve skupině tváří v tvář. 

Jedním z bodů programu byla panelová diskuze, během které další tři hosté odpovídali na otázky diváků. Jednalo se o psycholožku Mgr. et Mgr. Anetu Hrabovskou, p. Kamila Straka, ředitele sekce pro mládež a Dominika Mazla, pracovníka diecézního centra mládeže.

Celý přenos můžete sledovat jako klasické video na odkaze konference o mládeži. Více informací najdete na oficiálních stránkách konference https://www.konferenceomladezi.cz/.

Autor článku:
Sekce pro mládež