banner sekce
Sekce

Mládež

6.5. 2021 PROBĚHLA KONFERENCE O MLÁDEŽI

Začátkem měsíce května uspořádal sekretariát sekce pro mládež ČBK konferenci o mládeži. Vzhledem k momentálním omezením bylo nutno konferenci uspořádat online formou.
Publikováno: 17. 5. 2021 11:34

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem - podle svého charismatu - účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference o mládeži se koná přibližně jednou za dva roky. První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995.

Letošní konference byla oproti předchozím netradiční především svou podobou. Jednalo se v podstatě o nepřetržité vysílání, během kterého byli do studia vytvořeného v prostorách rádia Proglas v Brně zváni různí hosté. Někteří dorazili do studia osobně, jiní se připojili pomocí internetového přenosu.

Tři hosté přijali pozvání, aby se do programu zapojili formou příspěvku týkajícího se tématu, na který byla letošní konference zaměřena, a to "mladí v dnešním světě". Jednalo se o P.ThLic Josefa Prokeše, který ve svém příspěvku hovořil o tom, jak více využít možnosti online prostoru k evangelizaci, společenství a vzdělávání. Druhým hostem byl Ing. Aleš Sedláček, který zastává pozici předsedy České rady dětí a mládeže. Pan inženýr promlouval na téma "Jak spojit digitální svět s reálným, jak se vrátit ze života on-line k reálnému životu". Třetím hostem konané konference byla paní doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., jejíž příspěvek byl mířen na dialog, přesněji na rozdíl v dialogu video konference versus dialog ve skupině tváří v tvář. 

Jedním z bodů programu byla panelová diskuze, během které další tři hosté odpovídali na otázky diváků. Jednalo se o psycholožku Mgr. et Mgr. Anetu Hrabovskou, p. Kamila Straka, ředitele sekce pro mládež a Dominika Mazla, pracovníka diecézního centra mládeže.

Celý přenos můžete sledovat jako klasické video na odkaze konference o mládeži. Více informací najdete na oficiálních stránkách konference https://www.konferenceomladezi.cz/.

Autor článku:
Sekce pro mládež

Další aktuality

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.
10.08.2021

Proběhl akreditovaný kurz hlavních vedoucích dětských táborů

V prvním víkendu měsíce června proběhl kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů, do kterého se letos zúčastnilo dvacet vedoucích.
09.06.2021

Novou zábavou bylo streamování modliteb a mší

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je fara v Osové Bítýšce, která již více než dvacet let slouží všem mladým lidem. Na faře neustále žije a pracuje tým dvou kněží a čtyři mladí laičtí spolupracovníci. V akademickém roku 2020/2021 to jsou konkrétně: P. Juris Jeniš, P. Tomáš Žižkovský, Dan Fiala, Domča Forbelská, Lukáš Mráz a Maruška Kyliánová, která se podělila o své zkušenosti na DCŽM Mamre.
04.06.2021

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2021

Čas slunce, prvního ovoce a volnosti. Konečně můžeme vydechnout úlevou a nadechnout se z plných plic. Nejen venku, ale i v červnovém IN! najdete spoustu slunce, zajímavostí, zodpovězených dotazů, ale také zamyšlení o tom, co znamená jít s Pánem.
28.05.2021

Úřad pro laiky: Diecézní den mládeže je „epochální pastorační prioritou“

Úřad pro laiky, rodinu a život dnes zveřejnil nový pastorační dokument, který se zaměřuje na slavení Světového dne mládeže na diecézní úrovni. Příručku, kterou 22. dubna – ve výroční den předání kříže Světových dní mládeže – schválil papež František, dnes představili její autoři ze zmíněného vatikánského úřadu v Tiskovém středisku Svatého stolce.
19.05.2021