126. plenární zasedání ČBK se uskutečnilo v Nepomuku

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 16. - 18. května 2021 v Nepomuku, kde se účastnili oslav 300 let od blahořečení místního rodáka sv. Jana Nepomuckého, na které navázalo 126. plenárního zasedání ČBK. Jednání se účastnil i zástupci nunciatury apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, Mons. Giuseppe Silvestrini a představitelé konferencí ženských a mužských řádu sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 18. 5. 2021 19:15

Foto: Martin Myslivec, ČaV

Hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté v neděli 16. května v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Biskupové poté společně navštívili Zelenou Horu u Nepomuku, kde se setkali se starosty okolních obcí a prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefem Bernardem.  
 
V rámci plenárního zasedání biskupové debatovali o společných ekonomických záležitostech, otázkách majetkového narovnání i chodu ČBK. P. Stanislav Přibyl byl opětovně zvolen do funkce generálního sekretáře ČBK na další pětileté období. „Je mi velkou ctí, že jsem dostal od biskupů opětovně důvěru a budu moci i nadále pokračovat ve své službě církvi,“ říká staronový generální sekretář.
 
Biskupové schválili žádost brněnského biskupa k zahájení beatifikačního procesu P. Martina Středy a věnovali se podnětům z komisí a rad. Liturgická komise byla pověřena mimo jiné přípravou dodatku k pohřebním obřadům, který bude odpovídat rozdílné situaci víry a příslušnosti k církvi u zemřelých a pozůstalých. Také by měla připravit soubor podmínek pro kandidáty a kandidátky ustanovení k službě lektora a akolyty. Biskupové schválili soubor textů svatebních obřadů do 12 evropských jazyků. Biskup-delegát sekce pro mládež informoval o situaci v přípravě Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, jehož konání závisí na pandemických opatřeních. Biskupové se shodli, že pokud to situace umožní, bylo by dobré setkání zorganizovat v roce 2022 tak, jak je plánováno. Členové ČBK také jmenovali nového národního koordinátora vysokoškolské pastorace P. Josefa Stuchlého SJ a poděkovali P. Ladislavu Noskovi SJ za jeho dosavadní službu v této pozici.
 
Biskupové na plenárním zasedání také diskutovali o podobě novely instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázaní Desatera na území ČR, která je zpracována v souladu s Vatikánem a apoštolským listem motu proprio Vos estis lux mundi. Instrukce by měla být po zapracování finálních připomínek připravena ke schválení na příštím plenárním zasedání ČBK v červenci. Členové ČBK také vzali na vědomí usnesení Policie ČR, která dospěla k závěru, že tvrzení objevující se v médiích o stovkách obětí sexuálního zneužívání ze strany církevních představitelů nelze prokázat. Biskupové však rozhodně tuto problematiku nezlehčují, ale naopak se jí aktivně ve své službě zabývají a všechny případy jsou připraveni prošetřit. Znovu připomínají, že bylo zřízeno v rámci katolické církve kontaktní místo na pomoc obětem sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných. Všichni, kteří se cítí být obětí těchto činů ze strany duchovních nebo zaměstnanců církve, se na něj mohou obrátit a požádat o psychologickou, duchovní, právní či sociální pomoc, která je anonymní a bezplatná.
 
Biskupové slavili v průběhu plenárního zasedání dvě společné bohoslužby: 17. května v Klatovech, při které byl hlavním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub a kazatelem emeritní biskup plzeňský František Radkovský. V rámci bohoslužby byl požehnán obnovený kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. 18. května členové ČBK koncelebrovali mši svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, která byla spojená s modlitbou za vlast a za účasti starostů z regionu, hlavním celebrantem byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, kazatelem Pavel Posád.


Biskupové vydali z 126. plenárního zasedání společné Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi
 
 
 
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021

Pálffyho palác hostí unikátní výstavu o sv. Ludmile

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile si budou moci od 15. října zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně zdarma.
15.10.2021

Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.
15.10.2021

Biskupství plzeňské chce zlepšit hospodaření na svých pozemcích. Projekt Živá půda mu pomáhá k udržitelnému zemědělství.

Biskupství plzeňské se rozhodlo změnit způsob hospodaření na vrácených zemědělských pozemcích. Spojilo se s odborníky z projektu Živá půda, kteří po revizi stavu pozemků navrhli konkrétní opatření a způsob hospodaření, který povede ke zlepšení stavu půdy a jejímu zhodnocení. Jedná se o první projekt takového rozsahu, který využívá potenciál církevních restitucí k zastavení degradace půdy a navrácení života do zemědělské krajiny.
14.10.2021