126. plenární zasedání ČBK se uskutečnilo v Nepomuku

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 16. - 18. května 2021 v Nepomuku, kde se účastnili oslav 300 let od blahořečení místního rodáka sv. Jana Nepomuckého, na které navázalo 126. plenárního zasedání ČBK. Jednání se účastnil i zástupci nunciatury apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, Mons. Giuseppe Silvestrini a představitelé konferencí ženských a mužských řádu sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 18. 5. 2021 19:15

Foto: Martin Myslivec, ČaV

Hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté v neděli 16. května v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Biskupové poté společně navštívili Zelenou Horu u Nepomuku, kde se setkali se starosty okolních obcí a prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefem Bernardem.  
 
V rámci plenárního zasedání biskupové debatovali o společných ekonomických záležitostech, otázkách majetkového narovnání i chodu ČBK. P. Stanislav Přibyl byl opětovně zvolen do funkce generálního sekretáře ČBK na další pětileté období. „Je mi velkou ctí, že jsem dostal od biskupů opětovně důvěru a budu moci i nadále pokračovat ve své službě církvi,“ říká staronový generální sekretář.
 
Biskupové schválili žádost brněnského biskupa k zahájení beatifikačního procesu P. Martina Středy a věnovali se podnětům z komisí a rad. Liturgická komise byla pověřena mimo jiné přípravou dodatku k pohřebním obřadům, který bude odpovídat rozdílné situaci víry a příslušnosti k církvi u zemřelých a pozůstalých. Také by měla připravit soubor podmínek pro kandidáty a kandidátky ustanovení k službě lektora a akolyty. Biskupové schválili soubor textů svatebních obřadů do 12 evropských jazyků. Biskup-delegát sekce pro mládež informoval o situaci v přípravě Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, jehož konání závisí na pandemických opatřeních. Biskupové se shodli, že pokud to situace umožní, bylo by dobré setkání zorganizovat v roce 2022 tak, jak je plánováno. Členové ČBK také jmenovali nového národního koordinátora vysokoškolské pastorace P. Josefa Stuchlého SJ a poděkovali P. Ladislavu Noskovi SJ za jeho dosavadní službu v této pozici.
 
Biskupové na plenárním zasedání také diskutovali o podobě novely instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázaní Desatera na území ČR, která je zpracována v souladu s Vatikánem a apoštolským listem motu proprio Vos estis lux mundi. Instrukce by měla být po zapracování finálních připomínek připravena ke schválení na příštím plenárním zasedání ČBK v červenci. Členové ČBK také vzali na vědomí usnesení Policie ČR, která dospěla k závěru, že tvrzení objevující se v médiích o stovkách obětí sexuálního zneužívání ze strany církevních představitelů nelze prokázat. Biskupové však rozhodně tuto problematiku nezlehčují, ale naopak se jí aktivně ve své službě zabývají a všechny případy jsou připraveni prošetřit. Znovu připomínají, že bylo zřízeno v rámci katolické církve kontaktní místo na pomoc obětem sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných. Všichni, kteří se cítí být obětí těchto činů ze strany duchovních nebo zaměstnanců církve, se na něj mohou obrátit a požádat o psychologickou, duchovní, právní či sociální pomoc, která je anonymní a bezplatná.
 
Biskupové slavili v průběhu plenárního zasedání dvě společné bohoslužby: 17. května v Klatovech, při které byl hlavním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub a kazatelem emeritní biskup plzeňský František Radkovský. V rámci bohoslužby byl požehnán obnovený kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. 18. května členové ČBK koncelebrovali mši svatou v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, která byla spojená s modlitbou za vlast a za účasti starostů z regionu, hlavním celebrantem byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, kazatelem Pavel Posád.


Biskupové vydali z 126. plenárního zasedání společné Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi
 
 
 
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021