Papež František mluvil při audienci o překonávání obtíží v modlitbě

Při pravidelné středeční audienci, která se po koronavirové přestávce konala opět a účasti věřících na vatikánském nádvoří sv. Damase, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zaměřil na překážky a pokušení v modlitbě: roztržitost, vyprahlost a omrzelost a připomněl, že vždy musíme vytrvat, abychom tyto potíže překonali.
Publikováno: 19. 5. 2021 14:45

Na úvod audience byl čten úryvek z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš učedníky varuje před slabostí a jako cestu ke svobodné bdělosti předkládá modlitbu. Při následné promluvě pak Svatý otec definoval tři obtíže, se kterými se při modlitbě často setkáváme: roztržitost, vyprahlost a omrzelost, tedy jistou apatii v modlitbě.

Roztržitost

S roztržitostí máme mnoho zkušeností nejen v modlitbě, ale i ve všem, co děláme. „Lidskou mysl totiž namáhá dlouhodobé setrvání u jediné myšlenky,“ všichni zažíváme neustálé víření obrazů a iluzí, které nás doprovází i ve spánku. Pokud se však poddáme tomuto pokušení, nejsme schopni udělat nic dobrého.
Papež vysvětlil, že ona roztržitost není sama o sobě hříšná, ale musíme proti ní bojovat. Abychom to mohli udělat, musíme přijmout jednu ze ctností, na niž se mnohdy zapomíná, ačkoli tolikrát vystupuje v evangeliu, a tou je bdělost. Jelikož ale neznáme den a hodinu jeho návratu, všechny minuty našich životů jsou cenné a nelze je roztržitě promarnit...“ připomněl papež František. 

Vyprahlost

Vyprahlost v modlitbě zakoušíme tehdy, když se zdá, že modlitba nepřináší nic dobrého a nevzbuzuje žádnou radost ani nadšení. Někdy nám, dle slov Svatého otce, sám Bůh umožňuje zažít tuto duchovní suchost, a v takových chvílích se musíme spoléhat na „čistou víru“. I v Katechismu katolické církve se dočteme, že „vyprahlé srdce se cítí jakoby odloučeno od Boha a bez záliby v duchovních myšlenkách, vzpomínkách a citech. Jsou to chvíle čisté víry, která zůstává s Ježíšem ve smrtelné úzkosti a v hrobě” (srov. 2731). Vyprahlost nás proto svými myšlenkami přivádí k Velkému pátku, následující noci a Bílé sobotě, kdy Ježíš leží v hrobě, zemřel, a my jsme sami. Právě z této myšlenky se rodí vyprahlost, z pocitu samoty.

Omrzelost

Omrzelost, skleslost zapříčiněná ochabnutím sebezáporu, nebo také lenost je, dle slov papeže Františka, skutečným pokušením v modlitbě a všeobecněji v křesťanském životě. Je také jedním ze sedmi hlavních hříchů, protože „pokud je sycena domýšlivostí, může vést ke smrti duše“.

Vytrvalost v modlitbě

Tváří v tvář tomuto „sledu nadšení a sklíčenosti“ v modlitbě vyzval papež křesťany, aby vytrvali a šli stále dál a dál. „Všichni světci prošli tímto „temným údolím“, a při četbě jejich deníků nás nesmí pohoršovat, když píší o svých bojích s modlitbou, prožívanou bez jakékoliv chuti.“ Proto se musíme naučit zůstat v modlitbě stálí. „Věřící se nikdy nepřestávají modlit!“ naléhal papež František.
I když si stejně jako Job stěžujeme a protestujeme proti Bohu, víme, že na konci tohoto zdrcujícího času, nám Bůh odpoví.

„Trochu zloby někdy prospívá, protože probouzí vztah mezi synem a Otcem, dcerou a Otcem, který k Bohu máme mít. On, v otcovské lásce, přijme i naše nejtvrdší a nejtrpčí výroky a bude je považovat za úkon víry, za modlitbu,“ uzavřel papež František svoji katechezi.

Celý text promluvy naleznete zde.

V závěru dnešní generální audience vyzval papež k modlitbě k Duchu Svatému za pokoj ve světě.
 
„Blížící se svátky Letnic mi nabízejí příležitost, abych vás povzbudil k horlivější modlitbě k Duchu Svatému. Prosme, aby svou láskou naplnil srdce lidí, rozzářil svět svým světlem a podnítil v nás předsevzetí zasazovat se o pokoj.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021