banner sekce
Sekce

Mládež

Úřad pro laiky: Diecézní den mládeže je „epochální pastorační prioritou“

Úřad pro laiky, rodinu a život dnes zveřejnil nový pastorační dokument, který se zaměřuje na slavení Světového dne mládeže na diecézní úrovni. Příručku, kterou 22. dubna – ve výroční den předání kříže Světových dní mládeže – schválil papež František, dnes představili její autoři ze zmíněného vatikánského úřadu v Tiskovém středisku Svatého stolce.
Publikováno: 19. 5. 2021 11:00

„Diecézní den mládeže slavený v každé místní církvi má velký význam a hodnotu nejenom pro mladé lidi, kteří jej v daném regionu prožívají, nýbrž pro celé místní církevní společenství“, zdůrazňuje vatikánský dokument v první kapitole a podotýká, že vzhledem k leckdy nesnadné účasti mladých lidí na celosvětových dnech mládeže by se právě jejich každoroční setkávání na oblastní rovině mělo stát skutečným „svátkem víry“. Zároveň tato událost v církevním společenství jako celku posiluje „vědomí o jeho poslání předávat víru novým generacím“. Řádné zasedání biskupské synody na téma „Mladí, víra a rozlišování povolání“ totiž v říjnu 2018 připomnělo, že každý člen církve nese odpovědnost za mladé lidi a má se zabývat jejich otázkami, touhami a obtížemi. Z těchto důvodů vatikánský úřad vypracoval pastorační směrnice, aby povzbudil jednotlivé diecéze či eparchie k organizaci Dne mládeže, považovaného církví za „epochální pastorační prioritu, které je třeba věnovat čas, energii a prostředky” (Závěrečný dokument XV. řádného generálního shromáždění biskupské synody).

Druhá a třetí část pastoračního dokumentu přibližují zrod Světových dní mládeže v roce 1985 z podnětu sv. Jana Pavla II. a jejich další vývoj za pontifikátu jeho nástupců. “Všichni mladí lidé mají vnímat, že s nimi církev drží krok”, těmito slovy zdůvodnil Jan Pavel II. ustavení těchto setkání, která Benedikt XVI. označil za “lék proti únavě z víry”, “nový, omlazený způsob, jak být křesťany” a “prožitek nové evangelizace”. Papež František v Riu de Janeiro (2013) upozornil, že Světové dny mládeže “nejsou samoúčelné momenty nadšení či jakýsi ohňostroj”. Upřesnil, že “mladí lidé nejezdí za papežem, ale následují Ježíše Krista, nesou jeho kříž. A papež je doprovází na této pouti víry a naděje”.

Jak známo, celosvětová setkání mládeže s papežovou účastí se konají zhruba každé tři roky v různých zemích, kdežto každoročně na místní úrovni probíhá Diecézní den mládeže, kam přichází příslušný biskup. Papež František loni v listopadu oznámil, že namísto dosavadní Květné neděle se od letošního roku toto setkání každoročně uskuteční o slavnosti Ježíše Krista Krále. Právě o tomto dni roku 1984 sv. Jan Pavel II. pozval mladé lidi u příležitosti tehdejšího Mezinárodního roku mládeže a tato papežská audience zahájila dlouhou pouť Světových dní mládeže.

Jak ostatně vatikánský dokument podotýká, není složité postřehnout vazbu pojící Květnou neděli a slavnost Krista Krále. Na počátku Svatého týdne vjíždí Ježíš do Jeruzaléma jako “pokorný král sedící na oslátku” (Mt 21,5) a zástup mu dopřává královskou intronizaci voláním: “Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně” (Lk 19,38). Právě tato skutečnost má zaznívat jako ústřední poselství při diecézních dnech mládeže o slavnosti Krista Krále: “Přijměte Krista jako krále svých životů! Bez jeho království ztrácí společnost svou lidskou tvář, mizí pravé bratrství a ryzí blízkost trpícím”, vybízí se v textu pastorační příručky, která doporučuje slavení Diecézních dní mládeže právě o poslední neděli liturgického roku, pokud tomu nebrání jiné důvody. Diecézní den mládeže se nicméně začleňuje do širší formace a má být jednou etapou “synodální pastorace mládeže” (Christus Vivit, 206).

Nejobsáhlejší (čtvrtá) část nového dokumentu vypočítává několik základních hledisek spojených s konáním diecézních dní mládeže:

Den mládeže má být svátkem víry
Hlavním momentem v životě víry je setkání s Ježíšem Kristem, proto by každé diecézní setkání mládeže mělo vyzvat mladého člověka k tomu, aby s ním zahájil osobní dialog. Z toho důvodu vatikánský úřad doporučuje v rámci těchto setkání zařazení výjimečných úkonů víry, jakými jsou kupříkladu tichá eucharistická adorace, a kajícná liturgie, která je přednostním prostorem k zakoušení Božího milosrdenství.

Den mládeže má přispět k zakoušení církve
Je důležité, aby mladí lidé mohli zakusit společenství církve a růst ve vědomí, že jsou její nedílnou součástí, poznamenává vatikánský dokument. Základní formou zapojení mladých lidí má být jejich vyslechnutí, všímá si dále a vybízí k zastoupení různých charismat, která v dané diecézi či eparchii působí.

Den mládeže má být misijní zkušeností
Jak říká papež František, “pastorace mládeže má mít trvalý misijní ráz” (Christus Vivit, 240). V rámci diecézních dní mládeže proto lze zorganizovat kupříkladu evangelizační misie či dobrovolnickou práci, při které mladí lidé bezplatně slouží druhým, i vzhledem k tomu, že o neděli předcházející slavnosti Ježíše Krista Krále církev slaví Světový den chudých.

Den mládeže má být příležitostí k rozlišení duchovního povolání a pobídkou ke svatosti
Setkání na diecézní úrovni mají mladým lidem nabízet příležitost k rozpoznání základního životního povolání, k němuž náleží přijetí bytí jako Božího daru, volba křesťanského životního stylu, rozhodnutí o studijním či pracovním nasměrování, vědomá volba služby a nezištné lásky. V rámci tohoto horizontu se pak objevuje nevyhnutelný výběr životního stavu a ještě hlubší povolání ke svatosti. Obojí mají diecézní dny mládeže bez obav podporovat a předkládat svatost jako skutečnou cestu ke štěstí a osobním dovršení.

Den mládeže má být poutní zkušeností
Jelikož Světové dny mládeže byly od samého počátku poutí časem i prostorem, také jejich diecézní konání lze definovat jako pouť jednotného lidu za jediným cílem, setkáním s Bohem. Pouť vyžaduje odpoutanost od pohodlí a jistot, střídmý a vstřícný životní styl, a přestože přináší fyzickou námahu, vede k radosti ducha. To vše je životně důležité v životě dnešních mladých lidí, kteří tíhnou k izolaci ve virtuálním, nereálném světě, zdůrazňuje vatikánský dokument a navrhuje organizaci poutí mladých lidí do místních svatyní, kde se mohou seznámit s lidovou zbožností.

Den mládeže má být zkušeností všeobecného bratrství
Pastorační příručka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život konečně vyzdvihuje skutečnost, že diecézní dny mládeže nejsou určeny výlučně pro mladé katolíky, nýbrž mohou se stát vhodnou příležitostí k dialogu se všemi mladými lidmi, žijícími na daném území.

V závěru nový vatikánský dokument naléhá na protagonismus mladých lidí ve všech fázích přípravy Světových dní mládeže – z výrazných zkušeností víry a služby se totiž často odvíjí ochota ke službě v běžné pastoraci místní církve. Je ovšem zapotřebí zapojit také mladé lidi, kteří se nezačlenili do různých diecézních hnutí, společenství a sdružení, aby se jim poskytla šance k nalezení vlastního místa v církvi. V souvislosti s papežovým poselstvím, které doprovází Dny mládeže a vždy se inspiruje nějakým úryvkem z Písma, podněcuje vatikánský úřad k aplikaci biblických textů na konkrétní životní situace mladých lidí, s přihlédnutím k místní realitě. Papežovo poselství lze rovněž ztvárnit pomocí uměleckých projevů či iniciativ sociálního rázu, navrhuje pastorační příručka. “Investovat do mladých lidí znamená investovat do budoucnosti církve. Organizace diecézních dní mládeže je tedy pro každou místní církev zásadní úlohou, nikoli jen další z mnoha činností”, uzavírají Pastorační směrnice vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Ostatky bl. Carla Acutise - možnost zapůjčení

Na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 nám do České republiky byly zapůjčeny ostatky blahoslaveného Carla Acutise. Tyto ostatky je možno nyní zapůjčit k uctívání a modlitbě.
19.09.2022

Týden modliteb za mládež 2022

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.
15.09.2022

Přihlašování na SDM Lisabon 2022

Informace pro mládež k SDM Lisabon 2023
14.09.2022