Papež František: Vaše prosby budou vyslyšeny, nevzdávejte se

Papež František při dnešní generální audienci opět pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát mluvil o tom, že naše modlitby jsou vždy vyslyšeny bez ohledu na to, jak dlouho to trvá.
Publikováno: 26. 5. 2021 13:30

„Proti modlitbě existuje zásadní námitka, která vychází z naší zkušenosti: modlíme se, prosíme, a přesto se zdá, že naše modlitby zůstávají nevyslyšeny: to, o co jsme žádali - pro sebe nebo pro ostatní - není splněno“, řekl papež František věřícím na středeční generální audienci, která byla živě streamována z vatikánského nádvoří.

Poznamenal, že „pokud byl důvod, pro který jsme se modlili, ušlechtilý (například přímluva za zdraví nemocného nebo konec války), zdá se být nesplnění skandální...“ a dodal, že se někteří dokonce přestanou modlit, protože si myslí, že jejich prosba nebyla vyslyšena a ptají se: „Pokud je Bůh Otec, proč nás nenaslouchá? Ten, kdo nás ujistil, že dává dobré věci dětem, které o ně žádají, proč neodpovídá na naše žádosti?“ 

Odpověď najdeme v katechismu

Papež dále poznamenal, že v katechismu nalezneme dobré shrnutí těchto otázek. Vysvětlil, že nás Katechismus katolické církve „varuje před rizikem, že vztah k Bohu zaměníme za cosi magického, namísto ryzího prožívání víry. Modlitba není kouzelná hůlka, je to dialog s Pánem. V modlitbě nám totiž hrozí nebezpečí, že už nebudeme sloužit Bohu, nýbrž budeme si nárokovat, aby On sloužil nám (srov. KKC, 2735).
Poté Svatý otec zmínil slova apoštola Pavla, který „nám připomíná, ani nevíme, oč se vlastně máme modlit“. Co však víme, že když se modlíme, musíme být pokorní, aby naše slova byla ve skutečnosti modlitbami, a ne jen nečinnou řečí, kterou Bůh odmítá.

Když se lidé modlí s upřímným srdcem, když se ptají na věci, které odpovídají Božímu království, když se matka modlí za své nemocné dítě, „proč se někdy zdá, že Bůh neposlouchá?“, zeptal se papež František. A sám si odpověděl, že k zodpovězení této otázky musíme v klidu rozjímat nad evangeliem. Vyprávění o Ježíšově životě jsou plné proseb: „Všechny tyto prosby prosycuje utrpení. Jakýsi obrovský sbor tu úpěnlivě provolává: „Smiluj se nad námi!“

Ježíšova odpověď

Papež dále poznamenal, že Ježíšova reakce je občas okamžitá, „zatímco v některých jiných případech je zpožděná“. A připomněl, že modlitba, kterou Ježíš adresoval Bohu Otci v Getsemanech, se zdála být také nevyslyšená: „Syn bude muset vypít kalich utrpení až do dna. Bílá sobota nicméně netvoří závěrečnou kapitolu, protože třetího dne, tedy v neděli, nastupuje vzkříšení. Zlo je pánem předposledního dne, dobře si to zapamatujte...Naučme se této pokorné trpělivosti a očekávejme Pánovu milost, čekejme na poslední den. Předposlední den je mnohdy velice ošklivý, protože lidské utrpení je ošklivé. Avšak Pán je zde a posledního dne vše vyřeší.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021