Papež František: Vaše prosby budou vyslyšeny, nevzdávejte se

Papež František při dnešní generální audienci opět pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát mluvil o tom, že naše modlitby jsou vždy vyslyšeny bez ohledu na to, jak dlouho to trvá.
Publikováno: 26. 5. 2021 13:30

„Proti modlitbě existuje zásadní námitka, která vychází z naší zkušenosti: modlíme se, prosíme, a přesto se zdá, že naše modlitby zůstávají nevyslyšeny: to, o co jsme žádali - pro sebe nebo pro ostatní - není splněno“, řekl papež František věřícím na středeční generální audienci, která byla živě streamována z vatikánského nádvoří.

Poznamenal, že „pokud byl důvod, pro který jsme se modlili, ušlechtilý (například přímluva za zdraví nemocného nebo konec války), zdá se být nesplnění skandální...“ a dodal, že se někteří dokonce přestanou modlit, protože si myslí, že jejich prosba nebyla vyslyšena a ptají se: „Pokud je Bůh Otec, proč nás nenaslouchá? Ten, kdo nás ujistil, že dává dobré věci dětem, které o ně žádají, proč neodpovídá na naše žádosti?“ 

Odpověď najdeme v katechismu

Papež dále poznamenal, že v katechismu nalezneme dobré shrnutí těchto otázek. Vysvětlil, že nás Katechismus katolické církve „varuje před rizikem, že vztah k Bohu zaměníme za cosi magického, namísto ryzího prožívání víry. Modlitba není kouzelná hůlka, je to dialog s Pánem. V modlitbě nám totiž hrozí nebezpečí, že už nebudeme sloužit Bohu, nýbrž budeme si nárokovat, aby On sloužil nám (srov. KKC, 2735).
Poté Svatý otec zmínil slova apoštola Pavla, který „nám připomíná, ani nevíme, oč se vlastně máme modlit“. Co však víme, že když se modlíme, musíme být pokorní, aby naše slova byla ve skutečnosti modlitbami, a ne jen nečinnou řečí, kterou Bůh odmítá.

Když se lidé modlí s upřímným srdcem, když se ptají na věci, které odpovídají Božímu království, když se matka modlí za své nemocné dítě, „proč se někdy zdá, že Bůh neposlouchá?“, zeptal se papež František. A sám si odpověděl, že k zodpovězení této otázky musíme v klidu rozjímat nad evangeliem. Vyprávění o Ježíšově životě jsou plné proseb: „Všechny tyto prosby prosycuje utrpení. Jakýsi obrovský sbor tu úpěnlivě provolává: „Smiluj se nad námi!“

Ježíšova odpověď

Papež dále poznamenal, že Ježíšova reakce je občas okamžitá, „zatímco v některých jiných případech je zpožděná“. A připomněl, že modlitba, kterou Ježíš adresoval Bohu Otci v Getsemanech, se zdála být také nevyslyšená: „Syn bude muset vypít kalich utrpení až do dna. Bílá sobota nicméně netvoří závěrečnou kapitolu, protože třetího dne, tedy v neděli, nastupuje vzkříšení. Zlo je pánem předposledního dne, dobře si to zapamatujte...Naučme se této pokorné trpělivosti a očekávejme Pánovu milost, čekejme na poslední den. Předposlední den je mnohdy velice ošklivý, protože lidské utrpení je ošklivé. Avšak Pán je zde a posledního dne vše vyřeší.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Věrnost Bohu znamená ochotu sloužit

Papež František se při promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně zamýšlel nad tématem služby a řekl, že když sloužíme druhým, přijímáme Boží objetí. 
19.09.2021

Fotogalerie: Národní pouť ke sv. Ludmile

V sobotu 18. září 2021 proběhla na louce nad obcí Tetín národní poutní mše svatá. Mši celebroval český rodák a papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn. Liturgii doprovodil orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sborem Collegium hortense. Přinášíme fotogalerii.
19.09.2021

Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv na celé naše dějiny

U příležitosti 1100. výročí umučení sv. Ludmily se v sobotu 18. září konala na Tetíně národní poutní mše svatá. Mši celebroval papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn.
18.09.2021

Už vím: Proč se učedníci Ježíše báli?

Přinášíme další díl z videosérie P. Romana Vlka s názvem Už vím.
18.09.2021

Rozhovor s Jaroslavem Šturmou o ochraně dětí před zneužíváním

V souvilosti s regionální konferencí o prevenci zneužívání dětí, kterou ve Varšavě pořádá Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s Polskou biskupskou konferencí ve dnech 19. až 22. září, jsme oslovili jednoho z delegátů České biskupské konference, dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmu. Z hlediska své dlouholeté praxe pro nás předestřel situaci v naší zemi.
18.09.2021