Fotogalerie: Ostravsko-opavská diecéze oslavila stříbrné výročí

Stříbrné výročí založení ostravsko-opavské diecéze společně oslavili ti, kdo stáli u jejího zrodu. V katedrále Božského Spasitele v Ostravě se setkali olomoucký arcibiskup Jan Graubner i František Václav Lobkowicz. Nemocí zesláblý biskup zůstal po celou dobu bohoslužby sedět v křesle. Na závěr mše svaté, kterou celebroval papežský nuncius Charles Daniel Balvo společně s olomouckým arcibiskupem a apoštolským administrátorem Martinem Davidem, přítomné věřící krátce pozdravil.
Publikováno: 31. 5. 2021 11:00

Foto: Pavel Zuchnický

„Já bych poděkoval všem, že jste přišli oslavit 25. výročí diecéze. Není to málo, není to moc. Bůh je veliký a my mu chceme vzdávat díky za to, že nás shromáždil v jednom společenství. Ať nám dá vytrvalost ve víře, abychom se takto jako dnes setkávali každou neděli při eucharistii. Buďte všichni v dobrém a radujte se ve společenství všech svatých,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz.

Blízkost pastýře diecéze k věřícím na severu Moravy a ve Slezsku,  rozhodla před čtvrt stoletím o vytvoření nové diecézi se sídlem v Ostravě. A biskup František Václav, který se stal prvním biskupem – zakladatelem, se o to celou dobu snažil. Jeho biskupskou službu z časů budování diecéze, různá setkání, žehnání, udělování svátostí, jáhenská, kněžská i biskupské svěcení pomocného biskupa Martina zachycují desítky snímků výstavy k 25. výročí diecéze, která je společně s archivními dokumenty instalovaná v katedrále.

V prosklené vitríně je papežská zakládací bula i biskupská berla, kterou 31. srpna 1996 při intronizaci předal biskupovi nové diecéze arcibiskup Graubner. Byl to právě on, který po pěti letech v čele olomoucké arcidiecéze, požádal papeže Jana Pavla II. o vydělení jedenácti děkanátů pro vznik nové diecéze. Ten jeho prosbu vyslyšel a tím naplnil přání mnoha generací. Ve svém přání se olomoucký arcibiskup inspiroval poselstvím z Matoušova evangelia, které se četlo právě v den slavnosti Nejsvětější Trojice.

Vzkaz arcibiskupa Graubnera diecézi, která dospěla

„Mám vzkaz této místní církvi k její dospělosti. ‚ Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.‘ My to děláme naopak. Začínáme křtem, potom něco učíme a možná někoho získáme. Zkusme vzít vážně Ježíšův odkaz. Jděte a nezačněte přesvědčovat. Získejte je pro lásku Boží a místní církev poroste a přinese plody,“ popřál diecézi arcibiskup Jan Graubner.

Osobním přáním zakončil svou promluvu také papežský nuncius, který celou mši svatou celebroval v českém jazyce a česky také kázal. „Osobně se přátelé modlím za to, abyste pokračovali v dobrém díle, které ve vás bylo započato, aby tak i budoucí generace mohly slyšet radostnou zprávu evangelia, byly posilovány zkušeností Boží lásky a jeho blízkostí ve všech životních situacích a s velkorysostí odpovídaly na povolání poznávat a milovat Boha a prokazovat službu jemu i sobě navzájem,“ uvedl arcibiskup Charles Daniel Balvo.

Děkovné bohoslužby se zúčastnili také zástupci města Ostravy a krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Primátor města Tomáš Macura připomněl příkladnou spolupráci radnice s biskupstvím i skutečnost, že historie města je s životem církve propojena už po staletí. První písemná zmínka o Ostravě pochází z roku 1267 z listiny olomouckého biskupa Bruna.

„Osudy města a osudy církve jsou spojeny. Za těch 25 let ostravsko-opavské biskupství osvědčilo, nezaměřuje svou působnost jen na věřící, ale na všechny,“ řekl primátor města, který vyzdvihl roli církve ve vzdělávání, správě navráceného majetku a její morální autoritu, která je pro společnost důležitá zvlášť v současné zjitřené době. Za hejtmanství poblahopřál diecézi náměstek Lukáš Curylo a věřící laiky při poděkování biskupům reprezentoval manželský pár.

Zdroj: Diecéze ostravsko-opavská

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021