Papež: Maria, rozvaž uzly, které nás dusí fyzicky i duchovně

Papež František o včerejším svátku Navštívení Panny Marie, kterým vrcholí růžencový měsíc květen, završil modlitební maraton za ukončení pandemie a návrat k pracovním a společenským činnostem. Modlitbu růžence vedl od šesti hodin večer před obrazem Panny Marie, rozplétající uzly, ve Vatikánských zahradách, které se při této příležitosti staly svatyní pod širým nebem, nad níž vévodila ozářená kupole Svatopetrské baziliky. Přinášíme také fotogalerii.
Publikováno: 1. 6. 2021 10:30

Foto zdroj: Vatican.va

Májovou pobožnost zahájilo procesí se zmíněným mariánským obrazem, které vedl mons. Bertram Johannes Meier, biskup augšpurské diecéze. Právě v ní toto vyobrazení Matky Boží, rozvazující uzly, Maria Knotenlöserin, v sedmnáctém století vzniklo na výraz vděku za záchranu jednoho manželství. Nikoli náhodou proto jednotlivé desátky radostného růžence pronášelo několik mladých rodin novomanželů, které vystřídali mladí lidé z Katolické akce a jedna rodina neslyšících, v níž se zrodilo duchovní povolání. Ještě předtím však Svatý otec pronesl úvodní modlitbu, ve které prosil za rozpletení duchovních i hmotných uzlů, svazujících lidskou existenci:

„Během tohoto měsíce května jsme se s mnoha věřícími spojili v modlitbě v různých svatyních, rozptýlených po celém světě a věnovaných tobě, Maria, naše Svatá Matko. Prosili jsme tě, aby ses za nás přimlouvala u svého Syna Ježíše. Každý den jsme s růžencem v rukou obraceli zrak k tobě, Matko milosrdenství, a snažně tě vzývali, aby skončila pandemie a lidstvo se mohlo s větší bezpečností vrátit ke každodennímu životu. Dnes večer se shromažďujeme před tebou, naše panenská Matko, která jsi uctívána jako Ta, jež rozplétá uzly. Mnohé smyčky totiž stahují naše bytí a svazují naše činnosti. Jsou to uzly egoismu a lhostejnosti, ekonomická a sociální pouta, uzly násilí a válek. Veškerou svou poslušností jsi rozuzlila uzel Eviny neposlušnosti, svou vírou jsi rozvázala to, co Eva svázala svou nevěrou. Prosíme tě, svatá Matko, rozpleť uzly, které nás hmotně a duchovně skličují, abychom radostně mohli svědčit o tvém Synu a našem Pánu, Ježíši Kristu.“

Každý desátek pak symbolicky zazněl jako přímluvná modlitba za rozvázání různých uzlů, přítomných v dnešním světě a církvi. Prvním z nich jsou zraněné vztahy, poznamenané samotou a lhostejností, které se v současnosti ještě více prohloubily. Druhý uzel byl věnován nezaměstnanosti, třetí násilí za domácími zdmi i sociálnímu napětí, vyvolanému pandemickou krizí. Čtvrtý uzel se vztahoval k vědeckému pokroku, jehož objevy by se měly využít ku prospěchu všech lidí, především těch nejchudších a nejslabších. Pátý uzel hodný rozpletení se týká pastorace v místních církvích, kterou by měl naplnit nový životní elán natolik, aby přitahovala zvláště mladé lidi.

Po závěrečném zpěvu Zdrávas, Královno, papež František korunoval obraz Panny Marie, rozvazující uzly, a po loretánských litaniích uzavřel večerní pobožnost následující modlitbou:

„Maria, záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se ti, Uzdravení nemocných, která jsi pod křížem byla přičleněna k Ježíšově bolesti a zachovala pevnou víru. Umíš rozplétat uzly našich životů a znáš touhy našeho srdce, slyš naše volání. Jsme si jisti, že jako v galilejské Káně zasáhneš tak, aby se do našich domovů navrátila radost a svátek po tomto čase zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se přizpůsobovali Otcově vůli a činili to, co nám řekne Ježíš, který na sebe vzal naše utrpení a bolesti, aby nás skrze kříž dovedl do radosti vzkříšení.“

Zakončil papež František letošní mariánský měsíc květen a udělil apoštolské požehnání. Poté ještě krátce poděkoval všem svatyním a věřícím, kteří se účastnili modlitebního maratonu a bavorské diecézi Augšpurk za dar obrazu Panny Marie, rozvazující uzly.

„Prosme nadále Pána, aby celý svět chránil před pandemií a aby všem bez výjimky byla dána možnost, jak si od ní odpomoci prostřednictvím očkování.“

Dodejme, že v přímém přenosu se včerejší růžencové pobožnosti ve Vatikánských zahradách účastnily mariánské svatyně z Francie, Německa, Itálie, Skotska, Španělska, Rwandy, Chile a Paraguaye.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021