Před 800 lety se v Assisi setkali František a Antonín

Assisi si o víkendu připomnělo výročí prvního setkání sv. Františka a sv. Antonína, ke kterém došlo během tzv. „Rohožkové kapituly“. Jde o jednu z nejproslulejších řeholních kapitul v dějinách církve. Neobvyklý název se odvozuje ze slaměných a třtinových rohoží, na kterých shromáždění bratři spali. Během této kapituly, probíhající na jaře roku 1221, se ustálil obsah františkánské řeholi, která po věky inspirovala světce i církevní reformy.
Publikováno: 1. 6. 2021 13:00

Foto: Zvláštní vatikánská emise k osmistému výročí italského putování sv. Antonína z Padovy. Vatican News

„Rohožkové kapituly“ se účastnil také mladý bratr Antonín. Právě tehdy poprvé slyšel na vlastní uši Františka, který byl tehdy již velmi nemocný a zatížený mnoha povinnostmi. Osobní setkání s Prosťáčkem z Assisi zpečetilo v srdci mladého Portugalce touhu po františkánské cestě svatosti. V dalších letech spolu oba světci udržovali listovní kontakt. František napsal Antonínovi například potvrzení, že smí vyučovat bratry teologii. Připojil však varování, aby se tak nedělo na úkor modlitby.

„Bohužel si tyto dva velké světce spojujeme jen zřídkakdy. Antonín je vnímán jako vynikající kazatel a teolog, odborník přes zázraky, tak trochu odděleně od františkánské spirituality. To však není pravda. Ideál františkánské chudoby žhnul v Antonínově duši a právě touto cestou se chtěl připodobnit Kristu,“ zdůraznil pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Domenico Sorrentino, biskup Assisi, který v sobotu vedl modlitbu před novým relikviářem sv. Antonína.

„František a Antonín v sobě nesou zvláštní půvab, proto se k nim cítíme tak blízko. Při rozhovorech s františkány tady v Assisi někdy říkám, že pokud chceme dnes současným lidem předávat učení sv. Františka, tak z deseti vyslovených vět má devět patřit Ježíši a jenom jedno Prosťáčkovi. František a Antonín toužili právě po tom, „ztratit se“ v Ježíši. Mnoho aspektů jejich poselství zůstává aktuálních. Vezměme si téma ochrany našeho společného domu, Stvoření. Oba tito světci měli v této věci intuici a předjímali ho. Jejich učení má ale také následovníky v dnešních svatých. Když v chrámu Obnažení mluvím o bl. Carlu Acutisovi, který je tam pohřben, je zřejmé, že to co učinil František dokázal Carlo přeložit do dnešní doby… Co máme udělat, abychom vstoupili do Františkovy a Antonínovy školy? Stačí se do ní pokorně zaposlouchat a pochopit, že to, co říkali a dělali v kultuře své doby a ve svém sociálním kontextu, je uskutečnitelné také dnes, v perspektivě a jazyce naší doby.“

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Charita provozuje kostel. Žádný luxus, ale nutnost

Arcidiecézní charita Praha nově provozuje kostel sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v pražské Nerudově ulici. Získala tak duchovní zázemí pro charitní dílo v pražské arcidiecézi.
05.08.2021

František: Světlo evangelia k reformě církve

Ve videu s modlitebním úmyslem na měsíc srpen papež připomíná, že identita církve spočívá v evangelizaci a že její obnova se děje skrze proměnu každého z nás. V rámci „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ je srpnovým všeobecným úmyslem prosba, aby církev „přijímala od Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia„.
05.08.2021

Katolický týdeník: Cyklopouť ze Slovácka na Tetín

Mariazell, Kolín nad Rýnem, Čenstochová, Budapešť, Madrid, Řím, Levoča, Krakov, Fatima, tam všude se v minulých letech cyklopoutníci vypravili z Uherského Brodu. Letos hranice nepřekročí.
04.08.2021

Evangelium je jen jedno

Ve středu 4. srpna 2021 se papež František znovu setkal s věřícími na generální audienci v Aule Pavla VI., na které vystoupil poprvé od červencové operace, při které mu lékaři odebrali část tlustého střeva. Papež František pokračoval v katechezi o listu svatého Pavla Galaťanům.
04.08.2021

Diecézní charita Plzeň děkuje dárcům za podporu zasažených obyvatel Stebna

Šest rodin v obci Stebno již obdrželo příspěvek z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň. Jejich domovy byly vážným způsobem poničeny bouří, která se zde přehnala z 24. na 25. června. Na podporu zasažených obyvatel Stebna již přišlo na transparentní účet diecézní charity téměř 686 tisíc Kč. Potřebným rodinám byla dosud rozdělena částka ve výši 469 tisíc korun. V nejbližších dnech rozdělí Charita dalším dvěma rodinám na obnovu jejich domovů dalších 160 tisíc korun. To vše se může dít díky obrovské solidaritě štědrých dárců s místními zasaženými lidmi.
04.08.2021