Papež František k 900. výročí premonstrátů

Sv. Norbert žil v mnoha různých okolnostech, ale za každé situace se nechával vést evangeliem: jako potulný kazatel, kněz, představený komunity, biskup, vždycky naslouchal Bohu a bratřím, uměl v různých situacích rozlišovat a neztrácel ze zřetele svou základní inspiraci - čteme v listu papeže Františka u příležitosti 900. výročí založení prvního společenství řeholních kanovníků premonstrátského řádu, datovaný 6. června, na liturgickou památku sv. Norberta. Svatý otec ho adresuje generálnímu opatovi řádu, otci Jozefu Woutersovi, a zastavuje se v něm nad životní cestou sv. Norberta, kterého představuje jako jednu z hlavních osobností církevní reformy 12. století.
Publikováno: 8. 6. 2021 9:45

Papež připomíná, že za života sv. Norberta probíhal spor o investituru mezi papežem a císařem. V církvi se tehdy rodila nová vnímavost k požadavkům evangelia a poslání duchovních osob. Nechyběli muži a ženy, kteří z Božího vnuknutí zpochybňovali propojenost lidí církve se světskými zájmy. Norbert byl jedním z nich.

Obrácení a odchod ze dvora

Narodil se kolem roku 1075, stal se kanovníkem v Xanten a posléze členem císařského dvora Jindřicha V. Prošel dlouhou cestou rozlišování a obrácení, nechal se vysvětit na jáhna a téhož dne také na kněze, začal hlásat pokání a obrácení, vést život modlitby a na svou dobu velmi často, takřka každodenně, sloužil eucharistii.

„Komunity vašeho řádu přijaly toto dědictví a po devět století vykonávají své poslání v duchu řehole sv. Augustina, ve věrnosti rozjímání a hlásání evangelia, čerpajíce z eucharistického tajemství, zdroje a vrcholu života církve,” píše papež.

Po vzoru prvních apoštolů

Z kanovníka na císařském dvoře se Norbert stal kajícníkem a potulným kazatelem, čímž si mimo jiné vysloužil také kritiku. Hlásal evangelium, uzdravoval nemocné, vyháněl zlé duchy a pomáhal ke smíření znesvářených rodů. Po vzoru apoštolů vyslaných Ježíšem se vydal na cestu, šel pěšky, v jediném oděvu, neopomněl však nést vše potřebné k sloužení eucharistie. Když došel do Saint Gilles v Provence, setkal se s papežem Gelasiem II., který mu dal svolení působit jako apoštolský kazatel. S poukazem na tuto apoštolskou etapu v životě sv. Norberta František v listu premonstrátům zdůrazňuje, že také dnes stojíme před naléhavou potřebou hlásání Radostné zprávy. Vyžaduje to od všech a zejména od kněží velkodušné nasazení a soulad mezi hlásaným poselstvím a osobním i komunitním životem.

Po zvolení nového papeže, Kalixta II., na Petrův stolec v roce 1119 se Norbert vydal na sever Francie, kde se setkal se svým přítelem z dětských let, biskupem Burchardem z Cambrai a poznal jeho kaplana Huga z Fosses, který rovněž hledal způsob života lépe odpovídající evangeliu a který se stal Norbertovým následovníkem a posléze prvním opatem řádu.

Modlitba za církev a spolu s ní

Psal se rok 1120, když Norbert přijal pozvání laonského biskupa Bartoloměje a zvolil si za místo pro svou komunitu údolí Prémontré. O vánoční noci následujícího roku složili první premonstráti sliby podle řehole sv. Augustina. „Vaše řehole stanoví silnou vazbu mezi všemi členy společenství a místní církví. A v této řeholi je založeno poslání modlit se za celou církev a spolu s ní,” zdůrazňuje papež.

Zachovat otevřenost srdce i dveří svého domu

V rozvažování nad touto další životní etapou sv. Norberta v Prémontré si František všímá, jak působila v církvi své doby. Snažila se totiž odrážet život prvních křesťanů, popsaný ve Skutcích apoštolů. Připojovalo se k nim mnoho mužů a žen, ale také další již existující společenství. Premonstráti je od počátku přijímali s velkou otevřeností a nasazením. „Drazí synové sv. Norberta, zachovávejte si stále tuto otevřenost srdce, které dokáže otevřít také dveře svého domu, aby přijímalo ty, kdo hledají duchovního rádce, ty, kdo prosí o materiální pomoc, ty, kdo se touží účastnit vaší modlitby,” píše František u příležitosti 900. výročí založení premonstrátů.

Obhájce eucharistie a nezávislosti církve

Papežský list připomíná také silnou Norbertovu vazbu k eucharistii, která dodnes inspiruje apoštolský život premonstrátů. Připomíná, jak v roce 1124 dokázal přesvědčit následovníky Tanchelmovy hereze v Antverpách a začal být pokládán za apoštola eucharistie.

V roce 1126 byl Norbert jmenován arcibiskupem Magdeburgu. Do Prémontré se už nikdy nevrátil, založil však mnoho dalších komunit v okolí svého nového působiště a vždy zůstal věrným obhájcem papeže a svobody církve při obsazování svých úřadů. Inspirace sv. Norberta zůstala živá a dodnes je jedním z pokladů všeobecné církve, píše papež v závěru listu a uděluje všem členům řádu, řeholnicím i přidruženým laikům zvláštní apoštolské požehnání.

Sv. Norbert - český zemský patron

Dodejme ještě, že tělesné ostatky svatého Norberta spočívají od 17. století v Praze. Strahovský opat Kašpar z Questenberka je získal pro svůj klášter na přelomu roku 1627. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu jej přičlenil k českým zemským patronům.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v Řecku: Obnovené lidstvo respektuje život, projevuje zájem o druhé a o stvoření

Papež František na začátku své apoštolské cesty do Řecka promluvil k řeckým státním představitelům, vedoucím osobnostem a diplomatickému sboru a vyzval evropské lídry, aby usilovali o novou lidskost, která respektuje život jako právo.
04.12.2021

UŽ VÍM - Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?

Proč Pána Boha nevidíme? Jak se někdo stane knězem? Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši? Nejen na tyto otázky odpovídá ve videu P. Roman Vlk.
04.12.2021

Byl zahájen prodej „Požehnaného ležáku“ z Budvaru

V pátek 3.12, na počátku druhého adventního víkendu, byl ve vyhlášené českobudějovické restauraci Masné krámy slavnostně zahájen prodej „Požehnaného ležáku“ uvařeného v národním pivovaru Budějovický Budvar.
04.12.2021

Papež na Kypru vyzval k usmíření církví i obyvatel rozděleného ostrova

Papež František dnes na Kypru vyzval k usmíření a překonání nevraživosti a předsudků, které několik století provází rozkol katolické a pravoslavné církve. Vyzval rovněž k obnovení rozhovorů mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky o sjednocení ostrova. Papež se dnes v Nikósii setkal s hlavou kyperské pravoslavné církve a sloužil mši na stadionu, jíž se účastnilo na 7000 lidí, informovala agentura AFP. Zacházení s migranty ve sběrných táborech, kde jsou často vystavení mučení a otroctví, papež srovnal se zločinu nacismu a stalinismu.
03.12.2021

Výzva brněnského biskupa k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Přinášíme výzvu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ.
03.12.2021