František: Rodina se dnes ukazuje jako znamení doby

Více než šedesát delegátů biskupských konferencí a přes třicet zástupců mezinárodních hnutí se účastní semináře věnovaného aplikaci apoštolské exhortace Amoris laetitia. Forum pořádané vatikánským Úřadem pro laiky, rodinu a život pozdravil prostřednictvím videoposelství papež František.
Publikováno: 10. 6. 2021 10:45

Foto: Vatican News

Otázka, kterou jste si položili - totiž “Jak daleko jsme s Amoris laetitia” - vybízí k rozlišování nad cílem pastorace rodin v perspektivě nové evangelizace, konstatuje papež v úvodu své promluvy. Připomíná, že Forum je pokračováním synodální cesty, která se má v místních církvích promítat do konkrétního života.

„Uprostřed nesnází způsobených pandemií, které zraňují život rodiny a její intimní společenství života a lásky, se rodina dnes ukazuje být více než kdykoli dříve znamením doby a církev je vybízena především k aktivnímu naslouchání rodinám a zároveň k jejich zahrnování mezi subjekty pastorace. Je třeba odložit stranou veškeré pouze teoretické hlásání, odtažité od reálných lidských problémů, jako například idea, že evangelizace je vyhrazena pro určitou pastorační elitu. Každý pokřtěný je aktivním předmětem evangelizace.”

Církev potřebuje manžele, kteří budou po boku pastýřů pomáhat slabším, hlásat, že i v těžkých situacích je Kristus přítomen ve svátosti manželství a vnáší trpělivost a naději do každé životní situace, zdůrazňuje papež. Připomíná, že stejně jako Akvila a Priscila také dnes mohou manželské páry a celé rodiny zasévat zrnka společenství a vytvářet komunity mezi těmi, kdo přijímají první hlásání evangelia.

„Spoluodpovědnost za poslání církve tedy vybízí manžele a ordinované služebníky, zejména biskupy, k plodné spolupráci na péči a opatrování domácích církví. A je tudíž potřebné, abychom se my pastýři nechávali osvítit Duchem a v rámci tohoto hlásání spásy si uvědomili, jaké místo mají manželské páry, které tu často jsou k dispozici, avšak nejsou povolávány. Jestliže je však povoláme, aby s námi pracovaly, poskytneme jim prostor, mohou přinést svůj zvláštní vklad do budování církevního organismu.”

Komplementárnost muže a ženy, spřádá jakýsi rodinný gobelín, sahá papež k poetickému obrazu, který analogicky aplikuje na vztah mezi kněžstvím a manželstvím, které jsou stejně nezbytné k tomu, aby se církev utvářela jako “rodina rodin”. Jak to vyjádřil již Jan Pavel II. v exhortaci Christifideles laici, kde mluvil o společenství podobné živému tělu, jehož charakteristickým rysem je různorodost povolání a životních situací, které se navzájem doplňují. František proto vybízí delegáty biskupských konferencí a církevních hnutí, aby znovu vzali do rukou text Amoris laetitia a vyhledali, jaké pastorační priority je třeba mít na zřeteli v situaci konkrétních místních církví.

„Proces započatý synodami věnovaný rodině vynesl v církvi na světlo mnoho konkrétních problémů, které rodiny prožívají: ideologický nátlak kladoucí překážky ve výchově, vztahové problémy, materiální i spirituální chudoba a velkou osamělost, která má původ v nesnadnosti vnímat Boha ve svém životě. K některým z těchto výzev se doposud přistupovalo jen nesměle a zaslouží si tedy nový pastorační důraz. Mám na mysli přípravu na manželství, doprovázení mladých sezdaných párů, výchovu a vzdělání, pozornost ke starým lidem, blízkost zraněným rodinám či takovým, které touží po prožívání plně křesťanské zkušenosti v novém svazku.”

Na závěr papež přeje účastníkům Fora o exhortaci Amoris laetitia, aby dny strávené v debatách přispěly k vytvoření sítě, která v duchu komplementárnosti povolání a životních stavů posílí církevní společenství v hlásání evangelia rodiny v dnešní době.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021