Dekret o výměně vedoucích v mezinárodních sdruženích věřících

Dnešní dekret vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život, schválený papežem Františkem, upravuje trvání a počet mandátů ve vedení mezinárodních sdružení věřících, aby pravomoc jejich vedoucích skutečně sloužila danému společenství, zabránilo se prosazování osobních zájmů a zneužití úřední moci. Nový dokument předpokládá výjimky pro zakladatele těchto sdružení.
Publikováno: 11. 6. 2021 14:15

Foto: Svatodušní vigilie pro laická hnutí a sdružení, 2013 (Vatican Media)

Opatření vatikánského úřadu vstoupí v platnost za šest měsíců a bude závazné pro všechna sdružení věřících, veřejná i soukromá, která zřizuje Svatý stolec. Cílem je zajistit “prospěšnou výměnu” ve vedoucích funkcích. Vysvětlující poznámka, zveřejněná spolu s dekretem, upozorňuje, že papež František “v souladu se svými předchůdci podněcuje k tomu, aby se nároky, kladené na církevní zralost sdružení věřících, chápaly z hlediska misijní konverze” (srov. Evangelii gaudium, 29-30). Za přednostní papež považuje “úctu k osobní svobodě, překonání sebevztažnosti, jednostrannosti a absolutizace, podporu širší synodality a společenství jako cenných statků“.

Neohraničené působení ve vedení sdružení věřících totiž „leckdy vede k přivlastňování charismatu, postojům, upřednostňujícím osobní zájmy a soustřeďování funkcí, a projevům sebestřednosti, které snadno mohou přivodit vážnou újmu na důstojnosti a osobní svobodě, či vést ke skutečnému zneužití“, čteme dále v doprovodném textu. Špatné vedení „pak nevyhnutelně vede ke konfliktům a napětím, které zraňují společenství a oslabují misionářský elán“.

Zkušenost naopak prokázala, že “generační výměna ve vedoucích orgánech prospívá životnosti sdružení, stává se příležitostí k tvořivému růstu, povzbuzuje investice do formace, posiluje věrnost charismatu, dodává podněty k účinné interpretaci znamení časů, navozuje nové a aktuální formy misijní činnosti, čteme dále.

Vatikánský úřad pro laiky, rodinu a život za vědomí “klíčové role, kterou mají zakladatelé sdružení věřících”, si ovšem vyhrazuje, že může udělit výjimky z nového dekretu, “pokud to bude považovat za důležité pro rozvoj a stabilitu daného sdružení a pokud bude takový dispens odpovídat vůli ústředního vedení dotyčné organizace”.

Jezuita Ulrich Rhode, děkan Fakulty kanonického práva na Papežské univerzitě Gregoriana a poradce vatikánského úřadu, v listě L’Osservatore Romano upřesňuje, že dekret je závazný pro 109 sdružení, uznaných nebo zřizovaných Svatým stolcem, a také pro další subjekty, na které Úřad pro laiky, rodinu a život dohlíží: mezi ně patří Neokatechumenátní cesta, Mezinárodní organizace sloužící systému farních evangelizačních buněk, Mezinárodní organizace Cursillos de Cristiandad a centrála charismatického hnutí Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS). Jak otec Rhode poznamenává, lze očekávat, že mnohá sdružení věřících budou muset svolat generální shromáždění kvůli změně svých stanov, zejména tam, kde již došlo k překonání limitů nově zavedených vatikánským úřadem. Ačkoli diecézní a národní sdružení se nemusí novým dekretem řídit, mohou jej vzít v úvahu vzhledem k budoucímu rozšíření svých stanov či jednoduše kvůli jeho smysluplnosti, dodává německý jezuita.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021