Jáhenská a kněžská svěcení v českých a moravských diecézích 2021

V červnu a červenci přijmou kandidáti na kněžství z rukou svých biskupů jáhenská a kněžská svěcení. Přinášíme Vám přehled svěcení v jednotlivých diecézích v roce 2021.
Publikováno: 11. 6. 2021 17:00
Foto: Roman Albrecht, ČaV

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka vysvětí jednoho novokněze.

Kněžské svěcení proběhne v pražské katedrále v sobotu 19.6. v 10:00.

Vysvěcen bude jáhen Václav Šustr z farnosti Praha-Smíchov. Primiční mši svatou bude sloužit v neděli 20. 6. ve 14h v kostele sv. Václava na Smíchově.

Olomoucká arcidiecéze

V olomoucké arcidiecézi budou vysvěceni tři noví jáhni a pět novokněží.

V sobotu 19. června 2021 přijmou z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení tři muži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line. Jáhenské svěcení při ní přijmou:

Mgr. Pavel Fiala (1994) z farnosti Dřevohostice

Mgr. Lukáš Gelnar (1995) za farnost Velehrad

Ing. Mgr. František Šary (1974) za farnost Lidečko

V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line.

Mgr. Filip Hochman (1992, Kyjov) bude primiční mši svatou slavit v pondělí 5. července od 15.00 na Masarykově náměstí v Kyjově.

Mgr. Petr Janíček (1994, Šternberk) svou první mši svatou oslaví v neděli 27. června od 15.00 na farní zahradě v Újezdě u Uničova.

Mgr. Dominik Kovář (1995, Vsetín) oslaví primici v sobotu 3. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.

Mgr. Michal Staufčík (1994, Uherské Hradiště) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 10. července od 15.00 na náměstí Velké Moravy (u kostela Ducha Svatého) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.

Mgr. Václav Škvařil (1991, Vyškov) bude primici slavit v úterý 6. července od 10.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

Litoměřická diecéze

Biskup Jan Baxant vysvětí jednoho novokněze.

Kněžské svěcení se bude konat 3. července v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Vysvěcen bude jáhen Christopher Cantzen z Mariánských Radčic.

Brněnská diecéze

Biskup Vojtěch Cikrle vysvětí jednoho jáhna a jednoho novokněze.

V sobotu 19. června 2021 v 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Kněžské svěcení přijme jáhen Milan Werl z farnosti Brno-Obřany, jáhenské svěcení přijme bohoslovec Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice.

Svěcení bude možné sledovat také v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Královehradecká diecéze

Biskup Josef Kajnek vysvětí jednoho jáhna.

Jáhenské svěcení proběhne 10. července v Nížkově.

Pomocným biskupem Josefem Kajnekem bude vysvěcen Pavel Jelínek.

Českobudějovická diecéze

V Českobudějovické diecézi bude vysvěcen jeden jáhen a jeden novokněz.

Kněžské svěcení příjme 19. června v 10.00 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích Bc. Viktor Jaković.

Bc. Viktor Jaković z farnosti Písek přijal jáhenské svěcení dne 13.6.2020. Primiční mši svatou bude mít 20. června v 10.00 v kostele Narození Panny Marie v Písku.

Jáhenské svěcení příjme 17. července v 10.00 v katedrále v Českých Budějovicích Bc. Pavel Kasal.

Bc. Pavel Kasal pochází z farnosti Kamenný Újezd a právě dokončuje studia v Římě na papežské koleji Nepomucenum.

Plzeňská diecéze

Biskup Tomáš Holub vysvětí dva novokněze.

Při mši svaté 19. června v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v 10.30 budou plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem vysvěceni dva kněží.

Kněžské svěcení přijmou jáhen Tomáš Kadlec a jáhen Marek Jan Vilímek OFM.

Primiční mši svatou bude Tomáš Kadlec sloužit v neděli 20. června od 15.00 v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích.

Ostravsko-opavská diecéze

Apoštolský administrátor Mons. Martin David udělí v sobotu 19. června od 9.30 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení dvěma kandidátům.

Svěcení přijme Mgr. Karel Honka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie Opava a Mgr. Jan Slepička z farnosti Svatého Ducha Ostrava-Zábřeh.

 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021