Papež potvrdil kardinála Marxe v úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa

Papež František nepřijal žádost kardinála Reinharda Marxe o odstoupení z úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa. Vyplývá to z papežova španělsky psaného dopisu kardinálu Marxovi, který včera zveřejnil Svatý stolec.
Publikováno: 11. 6. 2021 14:30

Foto: Papež František a kardinál Reinhard Marx (AFP)

Papež František doslova píše: „Pokračujte v duchovní obnově církve, jak navrhujete, ovšem jako arcibiskup mnichovský a freisingský,“ děkuje německému kardinálovi za jeho odvahu a doporučuje tamní katolické církvi, aby se vyrovnávala s krizí vyvolanou sexuálním zneužíváním ze strany některých jejích členů. „Musíme převzít odpovědnost za dějiny, a to jako jednotlivci i jako společenství. Tváří v tvář tomuto zločinu nemůžeme zůstat lhostejní,“ pokračuje papež a varuje před politikou pštrosa, který strká hlavu do písku: „Celá církev je v krizi kvůli zneužívání a nemůže učinit krok vpřed, aniž by tuto krizi přijala. Nepomáhá pštrosí politika, ani sociologismy či psychologismy. Krizi je třeba uchopit z pohledu naší velikonoční víry“.

Sexuální zneužívání a způsob, jakým se s ním v církvi nakládalo, byl až donedávna katastrofální, přiznává papež. „Uvědomit si pokrytectví ve způsobu života z víry je milost a první krok, který musíme udělat.“ Ačkoli, jak dále podotýká, nikoli každý je schopen se krizi vystavit a přijmout ji, je právě toto jediná cesta. Předsevzetí ke změně života, aniž bychom se sami vydali všanc, totiž nikam nevede.

V případě skandálů sexuálního zneužívání je samozřejmě zapotřebí „hodnotit historické události hermeneutikou doby, ve které k nim došlo,“ poznamenává František, avšak to nikoho nezbavuje úkolu, aby za ně převzal odpovědnost v dnešní době. Každý biskup by si měl klást otázku: Co mám tváří v tvář této katastrofě dělat?, doporučuje papež. Spíše než „mea culpa“ se nyní žádá reforma našich způsobů chování. Ježíš se „nikdy nezabýval reformací, avšak přinášel ji svým životem a svým tělem na kříži," soudí František a prosí o svolení k takovéto formulaci.

Podle papeže je nyní důležité, aby se církev dala Duchem vyvést na poušť bezútěchy, ke kříži a ke vzkříšení. „Máme se vydat touto cestou Ducha, jejímž výchozím bodem je pokorné vyznání: udělali jsme chyby, zhřešili jsme.“ „Nezachrání nás vyšetřování, ani moc institucí a dokonce ani moc peněz. Spása přichází pouze skrze vyznání viny a skrze spásný stud, který nám otevře dveře k soucitu a něze Pána, jenž je nám vždy nablízku“, uzavírá papež František osobní dopis kardinálu Marxovi.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022