Papež pozdravil bratislavské fórum GLOBSEC

Papež František pozdravil, prostřednictvím videoposelství, 16. ročník bratislavského fóra GLOBSEC s podtitulem "Znovu vybudujme lepší svět".
Publikováno: 15. 6. 2021 15:45

Jak je častým zvykem papeže Františka, v němž se nezapře jezuitská formace, předložil účastníkům fóra body k zamyšlení nadepsané třemi slovesy: vidět, posoudit a jednat.

Na prvním místě vybídl k rozlišení systémových problémů a chyb, nedostatečné odpovědnosti vůči Stvořiteli, bližnímu a stvoření, ještě před příchodem pandemie. „Vidím tedy svět, který byl klamán iluzorním pocitem bezpečí založeným na touze po zisku. Vidím model ekonomického a společenského života, který se vyznačuje velkou nerovností a sobectvím, v němž nepatrná menšina světové populace vlastní většinu statků a často neváhá vykořisťovat lidi a zdroje. Vidím životní styl, který se dostatečně nestará o životní prostředí. Zvykli jsme si neomezeně spotřebovávat a ničit to, co patří všem a o co bychom měli pečovat s úctou, čímž vzniká "ekologický dluh", který ponesou především chudí a budoucí generace.”

Dalším krokem je podle papeže posouzení toho, co jsme uviděli, totiž krize, která otevírá možnosti. Čas zkoušky se změnil v čas volby. Hodnocení toho, co jsme viděli a zažili, nás povzbuzuje ke zlepšení. Využijme tento čas k tomu, abychom učinili kroky vpřed. Krize, která všechny zasáhla, nám připomíná, že nikdo se nezachrání sám. Krize otevírá cestu k budoucnosti, která uznává skutečnou rovnost každé lidské bytosti: ne abstraktní rovnost, ale konkrétní rovnost, která lidem a národům nabízí skutečné a spravedlivé příležitosti k rozvoji.”

Konstatování a zhodnocení krize se však stane pouze marněním příležitosti, pokud nebude následovat čin, pokračuje papež František. A vrací se k leitmotivu všech posledních pontifikátů, když vybízí k tomu, aby nové rozvojové vzorce kladly do centra  "každého člověka a celého člověka". 
„Každá činnost potřebuje vizi, vizi, která je komplexní a nadějná: vizi podobnou vizi biblického proroka Izaiáše, který viděl meče proměněné v pluhy a kopí v srpy (srov. Iz 2,4). Jednat ve prospěch rozvoje všech znamená konat dílo obrácení. A především rozhodnutí, která mění smrt v život, zbraně v pokrm.”

V závěru videoposelství papež obrací pozornost také k ekologické konverzi, totiž k vizi, v níž celé stvoření vnímáme jako společný domov. A povzbuzuje účastníky bratislavského fóra GLOBSEC k práci na rozvojovém vzorci založeném na mírovém soužití mezi národy a harmonii se stvořením.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021