Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
Publikováno: 16. 6. 2021 14:45

Na závěr katechetického cyklu o modlitbě, který začal před více než rokem (v květnu 2020), papež František prohlásil, že to „nejkrásnější, co bychom si měli zapamatovat ... je milost, skrze niž se nejenom modlíme, ale byli jsme takříkajíc „vymodleni“, přijati, do Ježíšova dialogu s Otcem, ve společenství s Duchem Svatým.“
Modlitba je podle papežových slov „jedním z nejviditelnějších rysů Ježíšova života ... protože dialog s Otcem byl žhavým jádrem celé Jeho existence.“

Jádro křesťanského ohlašování

Ačkoli se Ježíš modlil po celý svůj pozemský život, jeho modlitba nabývala na síle ve dnech a hodinách jeho umučení a smrti. Tyto vrcholné události jeho života tvoří ústřední prvek křesťanského hlásání. „Ony poslední hodiny prožívané v Jeruzalémě jsou srdcem evangelia nejenom kvůli tomu, že evangelisté tomuto vyprávění vyhrazují proporčně širší prostor, nýbrž také vzhledem k tomu, že Ježíšova smrt a vzkříšení jsou jako blesk, který vrhá světlo na veškeré ostatní příhody jeho života.“
Ježíš „nebyl jen lidumil, který se ujal lidského trápení a nemocí, nýbrž byl a je kýmsi mnohem větším: byl a je mnohem více.“ Ježíš nám nabízí úplnou spásu, spasení Mesiášem, která dává naději v konečné vítězství života nad smrtí.
Svatý otec dodal: „Ve dnech posledních Ježíšových Velikonoc tedy spatřujeme Ježíše plně ponořeného do modlitby. Jak jsme slyšeli v Getsemanské zahradě, kde se ho zmocnila smrtelná úzkost, je to modlitba velice vzrušená, a přesto se právě v tuto chvíli obrací k Bohu, kterého nazývá „Abbà” - Tatínku (srov. Mk 14,36). Toto slovo ... vyjadřuje nekonečnou niternost a důvěru...

Kříž naplňuje Otcův dar

Jak řekl papež František, na kříži Ježíš dokonává dar Otce, který dává lásku, kde se naplňuje naše spása. Když Ježíš na kříži zvolal k Bohu a řekl:„ Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha,“ nabídl všechno. Všechno během oněch třech hodin na kříži bylo modlitbou.
Ježíšova modlitba „je intenzivní, jedinečná a také se stává vzorem pro naši modlitbu“. Papež František připomněl, že se „Ježíš se modlil za každého z vás, modlil se také za mě. Každý z nás může říci: „Ježíš se za mě modlil na kříži.“ Ježíš může každému z nás říci: Modlil jsem se za tebe, při Poslední večeři a na kříži.“

Nikdy nejsme sami

Papež František na závěr své promluvy připomněl, že nesmíme nikdy nezapomenout na to, že se Ježíš modlil za každého z nás osobně. „S modlitbou a se životem nám zbývá jen mít odvahu, naději a s touto odvahou a nadějí silně prožít Ježíšovu modlitbu a jít kupředu: aby náš život mohl vzdávat slávu Bohu ve vědomí, že se za mě Ježíš modlí k Otci.“

Celý text promluvy naleznete zde.

V závěru dnešní generální audience římský biskup všem přítomným popřál hezké prázdniny:

„Přeji vám, aby léto bylo časem klidu a krásnou příležitostí ke kontemplaci Boha v mistrovském díle Jeho stvoření“.

Po společné modlitbě Otče náš všem požehnal.

Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021