Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
Publikováno: 18. 6. 2021 14:45

Foto: ilustrační, Vatican News

Nový dokument s mezinárodním dosahem, který byl připaven ve spolupráci s vatikánskou komisí Covid-19, zdůrazňuje, že „lidé s postižením a jejich pečovatelé potřebují a zasluhují zvláštní pozornost a podporu, protože pandemie má na jejich životy nepřiměřeně negativní dopad“. Poukazuje rovněž na nezbytnost co nejvíce zapojit a podpořit osoby se zdravotním postižením „při vytváření pečovatelských plánů a rozhodování o zdravotním stavu obyvatelstva za všech okolností, včetně pandemií“.

Text vyjmenovává tři klíčové etické problémy: prosazování řešení prostřednictvím zapojení osob se zdravotním postižením do procesu plánování a rozhodování; překročení rámce zdravotního postižení pouze v biomedicínském pojetí a zapojení všech lékařských specializací, jakož i dalších oborů a dalších sektorů státní správy a společnosti; a konečně rozvoj rámcových programů veřejného zdraví založených na solidaritě a rychlém postupu pro chudé a zranitelné na místní i celosvětové úrovni.

Lidem s postižením je třeba naslouchat a v tomto smyslu navrhuje nóta Papežské akademie pro život vypracování skutečného magisteria, neboť „postižení lidé nám zvláště během této pandemie udělili nevšední lekci“. Vyzývají nás totiž k novému pohledu na smysl života, přijetí vzájemné závislosti a odpovědnost za druhé jako způsobu života, který podporuje společné dobro. „Trpící a ukřižovaný Kristus s postiženými stále žije, během této pandemie i po ní. Jsou srdcem Boha a ústředním bodem služby celého Božího lidu. Církev má tedy poslání doprovázet lidi s postižením, pečovat o ně a zasazovat se za ně,“ píše se ve vatikánském dokumentu.

Nóta rovněž uvádí sedm praktických doporučení. Katolické zdravotnické organizace jsou mimo jiné vyzvány, aby převzaly vedoucí úlohu v reakci na potřeby osob se zdravotním postižením a jejich rodin během pandemie a po ní. Na mezinárodní úrovni dokument doporučuje, aby byla dána přednost těm, na které obecná opatření v oblasti veřejného zdraví kladou nepřiměřenou zátěž, protože zejména v případě osob se zdravotním postižením kupříkladu došlo k výpadku či ztrátě základních pečovatelských služeb.

Závěr dokumentu připomíná některé evangelijní zásady a podotýká, že „bohužel v křesťanském myšlení bylo postižení často označováno za důsledek prvotního hříchu“. Na druhé straně evangelium učí, že „na konci svého života a lidských dějin budeme souzeni podle naší lásky k bližnímu, zejména k chudým, nejzranitelnějším a těm, kteří jsou považováni za poslední členy lidské rodiny. V dnešní době jsou mezi nimi i lidé se zdravotním postižením“.

Jak uvedl mons. Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie Pro život, „připravujeme další texty, jež by propůjčily hlas takovým kategoriím lidí, které nejvíce trpí pandemií a jejími sociálními, ekonomickými a psychologickými důsledky, protože církvi přísluší nevyhnutelná úloha 'matky a učitelky'“. Nóta o prožitku koronavirové pandemie ze zorného úhlu postižených, zveřejněná 15. června, přichází po předchozích dokumentech o pandemii a všeobecném bratrství a studii Humana Communitas v pandemické éře (z března a července minulého roku) a letošní úvaze o starých lidech za pandemie.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021