Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
Publikováno: 18. 6. 2021 13:45

Foto: Evropský parlament ve Štrasburku (Alan Holdren, CNA)

Biskupové prohlásili, že jsou velmi znepokojeni množstvím výroků a argumentů obsažených ve Zprávě o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen, která usiluje o uznání „práva na potrat“ a redefinici výhrady svědomí jako „odpírání lékařské péče“.

Pozice sekretariátu Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), publikovaná 17. června, uvádí, že je „eticky neobhajitelné“ klasifikovat potraty jako „základní lékařskou službu“.

„Lékařský zásah takové závažnosti se nemůže a nesmí stát běžnou praxí; jeho vymezení jakožto základní služby degraduje nenarozené dítě,“ uvádí dokument. „Jako církev jsme přesvědčeni, že lidský život od počátku, včetně života nenarozeného, má svou vlastní důstojnost a nezávislé právo na ochranu. Z pohledu církve není potrat prostředkem k plánování rodiny nebo součástí běžné zdravotní péče.“

„Nenarozené dítě má lidské právo na život,“ zdůraznila komise.

COMECE, která sestává z biskupů delegovaných biskupskými konferencemi 27 členských států Evropské unie, uvedla, že lidské zdraví je hlavním zájmem katolické církve, který uznává právo na zdraví jakožto „nezbytný základ pro důstojný život“.

„Zastávání se lidských práv je ústřední součástí sociálně-etického učení církve; vnímá lidská práva jako základ pro mírové soužití mezi národy a je přesvědčena o tom, že hluboce odpovídají křesťanskému a biblickému chápání důstojnosti lidské bytosti,“ stojí v dokumentu.

Komise dodala, že oceňuje základní zájem návrhu usnesení, kterým je ochrana zdraví a práv žen, ale s politováním pohlíží na „jednostrannou perspektivu“ dokumentu ohledně potratů. Zpráva „neodráží tragédii a komplexnost situací, ve kterých se matky zvažující potrat svého nenarozeného dítěte nacházejí“.

S odkazem na dokument německých biskupů z roku 1996 prohlášení říká, že „nezávislé právo dítěte na život je vynecháno z úvahy a přehlíží se to, že nenarozené dítě není majetkem svých rodičů, ale právě ve své bezbrannosti je jim pouze svěřeno“.

„Není sporu o tom, že život nenarozeného dítěte nemůže být chráněn proti jeho matce, ale pouze s ní,“ uvedli biskupové. „Péče o ženy, které se kvůli svému těhotenství nacházejí v nouzi nebo konfliktní situaci, je ústřední součástí diakonické služby církve a měla by být také povinností našich společností.“

Zpráva, která byla představena Evropskému parlamentu, zákonodárnému orgánu EU, chorvatským politikem Predragem Fredem Matićem, se bude projednávat 23. června. Hlasování proběhne následujícího dne.

COMECE rovněž „se znepokojením a lítostí“ zaznamenala, že návrh usnesení popírá základní právo výhrady svědomí, které vyzařuje ze svobody svědomí.

„Zatímco ostatní práva, jako právo na život, mohou mít v určitých situacích přednost, jsme znepokojeni, že text zprávy zpochybňuje už pouhou existenci práva zdravotnických zařízení a jejich zaměstnanců odmítnout poskytovat určité zdravotnické služby, včetně potratů, na základě výhrad svědomí,“ stojí v pozici komise.

„To znamená zjevné přehlížení práva organizací založených na náboženství nebo přesvědčení dodržovat jejich étos a praktikovat jejich služby v souladu s ním. Také je tím zanedbáváno právo jednotlivců řídit se svým svědomím.“

V prohlášení COMECE je rovněž uvedeno, že zpráva nezohledňuje legislativní kompetence členských států v oblasti „sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“.

„Připomínáme, že základním principem Evropské unie je zásada svěřených pravomocí, kdy by Unie měla jednat pouze v rámci kompetencí jí svěřených členskými státy ve Smlouvách k dosažení cílů v nich vytyčených,“ uvedli biskupové.

Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE, v rozhovoru zveřejněném tento týden řekl, že „musíme dát jasně najevo, že schválení takové zprávy je v rozporu se zásadou subsidiarity, protože potrat je předmětem národní a ne unijní legislativy“.

„Bylo by proto závažným prohřeškem, kdyby Evropská unie nerespektovala subsidiaritu, o které stále hovoří,“ uvedl.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021