Biskup Cikrle navštívil postiženou oblast na jižní Moravě

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle dnes navštívil nejvíce postiženou oblast zasaženou ničivým tornádem. „V obci je to jako po válečném bombardování. Domy jsou bez střech, okna bez skel, kostelu sv. Bartoloměje spadla věž a je zcela zničený,“ komentoval brněnský biskup svoji návštěvu v Moravské Nové Vsi. Zafungovala již obrovská vlna solidarity. Mnoho dárců nabízí možnost ubytování pro rodiny s dětmi, vybavení domů a finanční dary. Ze státního sekretariátu Maďarska přišel jako jeden z prvních finanční dar ve výši 10 mil. forintů, konkrétně na opravu kostela sv. Bartoloměje v Hruškách. Diecézní charita Brno zaznamenala dnes v 15.00 hodin již dárcovskou částku ve výši cca 51 mil. korun.
Publikováno: 25. 6. 2021 16:00

Biskup Vojtěch Cikrle na návštěvě v Moravské Nové Vsi, autor fotografie: Jan Buchta

„Právě jsem se vrátil  z cesty do obce Moravská Nová Ves, která je sídlem farnosti, do které spadá i obec Hrušky, tornádem nejvíce postižené oblasti v brněnské diecézi. Setkal jsem se tam s otcem Mariánem Kalinou, místním farářem, a s lidmi, kteří přišli o svůj majetek, o svá obydlí. V obci je to jako po válečném bombardování. Domy jsou bez střech, okna bez skel, kostelu sv. Bartoloměje spadla věž a je zcela zničený,“ uvedl bezprostředně po svém návratu biskup Vojtěch Cikrle. „První zprávy, které na mne v Brně čekaly, byly o vlně solidarity a finanční i materiální pomoci z celé republiky. Mnoho dárců nabízí možnost ubytování pro rodiny s dětmi či vybavení dětského pokoje, které jsou ochotni také osobně přivézt, ale také finanční dary. K těm prvním patří dar 10 milionů forintů z Maďarska, ze Státního sekretariátu v rámci programu „Maďarsko pomáhá“ určený konkrétně na opravu kostela sv. Bartoloměje v Hruškách. Diecézní charita Brno zaznamenala dnes v 15.00 hodin již dárcovskou částku 50 865 357 korun. Vážím si soucitu i rychlé finanční pomoci vás všech a děkuji za vše. Pomáháte přírodní katastrofou postiženým lidem a farnosti pomoci zažehnout světlo naděje, že opět bude lépe.“

Hodonínský děkan a prezident Diecézní charity Brno Mons. Josef Zouhar bude v neděli 27. června 2021 v 9.15 hodin v kostele sv. Vavřince v Hodoníně předsedat bohoslužbě, ve které bude zvlášť prosit za všechny lidi, které postihly následky nedávné přírodní katastrofy.

„Naše oblast je těžce zkoušená, již v roce 1997 ji zasáhly velké povodně,“ vzpomíná hodonínský farář a děkan Josef Zouhar, který zde působí od roku 1989. „Při nedělní bohoslužbě budu prosit za všechny, kteří se ocitli v beznadějné situaci, bez přístřeší. Když jsem se v dnešním zpustošeném ránu modlil, dotkla se mne v breviáři slova 55. žalmu: Srdce se ve mně chvěje a padla na mě smrtelná úzkost. Strach a hrůza se na mě řítí a děs mě halí. Rychle bych spěchal do útočiště před vichrem a bouří… Chtěl bych tedy všechny pozvat k nedělní bohoslužbě, do bezpečí….“

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022