banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
Publikováno: 1. 7. 2021 10:45

Zatím jsou zpracovány 3 oblasti. Ministerstvo přislíbilo, že stejným způsobem budou rozpracovány také další oblasti. Rozšíření a dopracování infografiky lze předpokládat během letních prázdnin 2021 a dále na počátku podzimu, kdy se budou zpřesňovat informace o dalších zdrojích, které zatím nejsou k dispozici.

Zelené a energeticky úsporné Česko

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 12,4 mld. EUR.

Zahrnuje tyto aktivity:

 • obnovitelné zdroje energie
 • energetická účinnost
 • kvalita a množství vody
 • změna klimatu
 • IZS
 • přenosové a distribuční sítě, akumulace
 • oběhové hospodářství
 • kvalita životního prostředí
 • městská a čistá mobilita

Výzkum a digitální Česko

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 6,1 mld. EUR

Zahrnuje tyto aktivity:

 • rozvoj digitálních dovedností
 • využití VaI
 • eGovernment
 • internetová infrastruktura vysokorychlostních sítí
 • digitalizace podniků

Sociální začleňování a předškolní péče

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 3,359 mld. EUR.

Možnosti nového programového období EU ve výše uvedených oblastech byly představeny na konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé… pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, záznam naleznete zde.

Soubory ke stažení

velikost 192 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021