banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
Publikováno: 1. 7. 2021 10:45

Zatím jsou zpracovány 3 oblasti. Ministerstvo přislíbilo, že stejným způsobem budou rozpracovány také další oblasti. Rozšíření a dopracování infografiky lze předpokládat během letních prázdnin 2021 a dále na počátku podzimu, kdy se budou zpřesňovat informace o dalších zdrojích, které zatím nejsou k dispozici.

Zelené a energeticky úsporné Česko

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 12,4 mld. EUR.

Zahrnuje tyto aktivity:

 • obnovitelné zdroje energie
 • energetická účinnost
 • kvalita a množství vody
 • změna klimatu
 • IZS
 • přenosové a distribuční sítě, akumulace
 • oběhové hospodářství
 • kvalita životního prostředí
 • městská a čistá mobilita

Výzkum a digitální Česko

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 6,1 mld. EUR

Zahrnuje tyto aktivity:

 • rozvoj digitálních dovedností
 • využití VaI
 • eGovernment
 • internetová infrastruktura vysokorychlostních sítí
 • digitalizace podniků

Sociální začleňování a předškolní péče

Na tuto oblast jsou vyčleněny prostředky ve výši 3,359 mld. EUR.

Možnosti nového programového období EU ve výše uvedených oblastech byly představeny na konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé… pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, záznam naleznete zde.

Soubory ke stažení

velikost 192 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021