Na Velehradě se konalo 127. plenární zasedání České biskupské konference

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali 6. a 7. července 2021 na 127. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnil i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo a představitelé konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 7. 7. 2021 17:30

Situaci kaplanů v Armádě ČR na plénu ČBK představil plukovník P. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR, který seznámil biskupy s koncepcí zapojení trvalých jáhnů do služby vojenských kaplanů v rámci duchovní služby Armády ČR, a to z důvodu dlouhodobého nedostatku kandidátů na službu vojenského kaplana z řad katolických duchovních. Aktuálně je v Armádě ČR 34 vojenských kaplanů. Z tohoto počtu je 11 katolických duchovních - 6 římskokatolických kněží, 4 trvalí jáhni a 1 řeckokatolický kněz. Biskupy přijel pozdravit i velvyslanec ČR při Svatém stolci Mgr. Václav Kolaja, který informoval o aktivitách českého velvyslanectví ve Vatikánu a současné situaci vztahů mezi Českou republikou a Svatým stolcem.
 
Biskupové hovořili o logistických přípravách na návštěvu „Ad limina“, která by se podle informací Svatého stolce měla uskutečnit od 8. - 13. listopadu 2021. Audience biskupů u papeže Františka je předběžně plánována na 11. listopadu. Návštěvu Ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Návštěva zahrnuje setkání s papežem, návštěvu hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, čtyř papežských bazilik a jednotlivých vatikánských úřadů. Na programu zasedání byla také příprava na nadcházející biskupskou synodu Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání, jejíž zahájení bude Svatý otec slavit ve Vatikánu ve dnech 9. - 10. října 2021 a následující neděli 17. října 2021 proběhne zahájení synody v diecézích.  
 
Biskupové se v rámci plenárního zasedání intenzivně zabývali i tématem sexuálního zneužívání v církvi. Schválili novelu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR tak, že do ní byly zapracovány nové právní předpisy vydané Apoštolským stolcem.

Členové ČBK rovněž debatovali o společných ekonomických záležitostech týkajících se majetkového narovnání a hospodaření organizací, které spadají pod gesci ČBK. Dále prezentovali podněty z komisí a rad, schválili nový jednací a organizační řád ČBK, návrh překladu nových invokací pro litanie ke cti sv. Josefa a národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2022. Seznámili se také s hlavními body dokumentu Biskup a jednota křesťanů. Ekumenické vademecum.

Hovořili o programu a účasti na blížícím se eucharistickém kongresu v Budapešti, papežské návštěvě na Slovensku a Národní svatoludmilské pouti, kterou 18. září vyvrcholí Rok sv. Ludmily. Hlavním celebrantem mše svaté na Tetíně bude vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn OP.
 
Biskupové vydali také Prohlášení k manželství stejnopohlavních párů a prohlášení k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (bude zveřejněno následně).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021