Rok příprav na 20. výročí kanonizace otce Pia

Ctitelé otce Pia se připravují na 20. výročí jeho kanonizace. Při této příležitosti bylo vyhlášeno jubileum, jehož zahájení se zúčastnil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Marcello Semeraro. Skončí 16. června příštího roku, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy byl otec Pio započten mezi svaté.
Publikováno: 8. 7. 2021 11:30

Foto: Vatican News

K jubileu připravili kapucíni řadu iniciativ, které mají postavu světce z Pietrelciny více přiblížit a zároveň šířit jeho poselství. Podle slov br. Luciana Lottiho byla kanonizace důležitým mezníkem, díky němuž se poselství otce Pia rozšířilo do celé církve. Jedním z důsledků je růst modlitebních skupin otce Pia, které vznikají po celém světě, a to nejen v kapucínských pastoračních centrech. Hovoří bratr Luciano Lotti:

„Počet modlitebních skupin se zvýšil. To je patrné zejména v Asii a také v Latinské Americe. Zaznamenali jsme však také duchovní rozvoj, větší církevní zralost těchto skupin. Dříve byl otec Pio známý a vyhledávaný především jako světec zázraků. Nyní je považován za světce křesťanské zralosti. Je zde také patrný posun od individuální zbožnosti ke spiritualitě společenství. Je to charisma, které je k dispozici celému společenství církve. Modlitební skupiny otce Pia se vyznačují připraveností sloužit druhým, rozvíjet nové formy modlitby přizpůsobené potřebám mladých lidí a také konkrétním situacím, různým druhům zranění.“

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021