Kardinál Hollerich jmenován generálním zpravodajem synody biskupů v roce 2023

Kardinál Jean-Claud Hollerich zaujme klíčovou roli v nadcházejícím tříletém synodálním procesu. Papež František jej jmenoval generálním zpravodajem XVI. řádného generálního shromáždění Synody biskupů, které proběhne v říjnu roku 2023 a jehož hlavním tématem bude synodalita.
Publikováno: 9. 7. 2021 12:45

Foto: Vatican News

Tématem synody je Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“. Synoda se měla původně konat v říjnu příštího roku. Kvůli změně v jejím složení byla však o rok odložena. Tříletý synodální proces rozdělený do tří fází - na diecézní, kontinentální, univerzální - zahájí papež František ve dnech 8. a 9. října 2021. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování a vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.

Jako hlavní zpravodaj se kardinál Hollerich bude podílet na přípravách synody, vypracovávat návrh pracovního dokumentu synody a body, o kterých by měli účastníci diskutovat, a také vést přípravy finálního dokumentu, který bude předložen účastníkům ke schválení.

Kardinál Hollerich je od roku 2011 lucemburským arcibiskupem a od roku 2018 předsedou Rady biskupských konferencí EU (COMECE). V minulosti byl misionářem v Japonsku.

Zdroj: Vatican News - polská sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022