COMECE vyzývá k mezigenerační solidaritě

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) důrazně apeluje na mezigenerační solidaritu.
Publikováno: 21. 7. 2021 11:30

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) důrazně apeluje na mezigenerační solidaritu. V nótě vydané 12. července zdůrazňuje, že je „zapotřebí více prorodinných politik a politik společenství, které podporují mezigenerační solidaritu“. Úvaha evropských biskupů se proto zdá být připomínkou „Zelené knihy o stárnutí“: svazek, který Komise EU zveřejnila 27. ledna loňského roku, byl poté předmětem rozsáhlé konzultace, která skončila 21. dubna a jíž se účastnila i samotná COMECE, která k ní přispěla svým vlastním příspěvkem.

Tři měsíce po tomto příspěvku evropští biskupové opakují hlavní cíl uvedený v „zelené knize“, a to „zahájit širokou veřejnou diskusi o předpisech nezbytných k předvídání socioekonomických dopadů stárnutí evropské populace a k reakci na ně“. Zároveň však připomínají, co navrhly evropské katolické církve, a sice: zlepšit účast na trhu práce, zejména starších pracovníků; zavést systémy celoživotního vzdělávání; zvýšit povědomí o zneužívání starších lidí; věnovat novou pozornost situaci starších lidí žijících ve venkovských oblastech; podporovat spravedlivý a dostupný přístup ke zdravotní péči; zavést spravedlivý důchodový systém; uznávat kvalifikace získané dobrovolnou prací; a konečně podporovat nové formy dlouhodobé péče pro sociální začlenění.

Nejen to: COMECE také zdůrazňuje, že „vzhledem k prodlužující se délce života“ je důležité poskytovat starším lidem duchovní pomoc a zpřístupnit jejich duchovní a kulturní zdroje mladším generacím. Komuniké z 12. července rovněž připomíná společný dokument COMECE - FAFCE (Federace katolických rodinných sdružení v Evropě), zveřejněný v prosinci 2020: s názvem „Starší lidé a budoucnost Evropy - mezigenerační solidarita a péče v době demografických změn“ a vyzývá EU a její členské státy, aby „pracovaly na strategiích, které uznávají klíčovou roli starších lidí, chrání je, podporují a začleňují a zároveň zajišťují jejich plnou účast v našich společenstvích“.

„Starší lidé jsou nedílnou součástí rodiny, zdrojem podpory a povzbuzení pro mladší generaci. Nelze je oddělit od společnosti a vztahových sítí,“ uvádí se v loňském dokumentu, který na závěr zdůrazňuje, že „starší lidé nejsou jen zranitelnými osobami, ale také dynamickými aktéry společenského života“.

Nóta COMECE přichází jen několik dní před nedělí 25. července, kdy se koná první „Světový den prarodičů a starších lidí“. Tento den, který papež František vyhlásil 31. ledna, se bude slavit každý rok čtvrtou neděli v červenci, tedy v době, kdy se slaví svátek svatých Joachima a Anny, Ježíšových „prarodičů“. V roce 2021 bude tématem akce „Jsem s vámi každý den“ a budou uděleny plnomocné odpustky těm, kdo se zúčastní oslav tohoto dne, a těm, kdo navštíví seniory v nesnázích. K této příležitosti papež zveřejnil videoposelství, v němž zdůrazňuje, že posláním třetího věku je „zachovávat kořeny, předávat víru mladým a pečovat o mladé“.

Na závěr několik údajů o demografickém vývoji v Evropě: odhaduje se, že do roku 2070 dosáhne průměrný věk 49 let, což je o pět let více než v současnosti. Ve stejném období bude starší populace (65 let a více) tvořit 30 % celkové populace a očekává se, že populace v produktivním věku (20-64 let) klesne ze současných 59 % na 51 % celkové populace.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021