banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
Publikováno: 22. 7. 2021 15:00

Cílem systému je vytvoření jednotné databáze projektových záměrů a průběžná aktualizace dat, místo jednorázových sběrů a sdílení dat o projektových záměrech. Zatím není jasné, resp. se stále vyjednává a nastavuje, jak budou výstupu ze systému přesně využívány a napojeny např. na poskytovatele dotací, tedy řídící orgány operačních programů, ale i samosprávy, ITI, kraje a další. Zadání projektu do ISPZ není povinné a ani není podmínkou pro čerpání dotací.

Ideou je, že žadatel již nebude opakovaně nucen zadávat své projektové záměry do různých databází samospráv, krajů, ministerstvem a dalších, ale všichni poskytovatelé dotací si data budou čerpat z jednoho systému, tzn. že žadatel svůj záměr zadá jen jednou.

Na stránce https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery naleznete základní informace o celém systému. Systém funguje pro všechny kraje s výjimkou Moravskoslezského kraje, který má vlastní systém pro sběr, který naleznete na adrese http://hrajemskrajem.cz/.

Pokud máte připraveny projektové záměry, tak je do systému zadejte a průběžně zadávejte. V budoucnu bude možná jednou z podmínek při čerpání dotací mít projekt v ISPZ uveden. Ze zadaných projektových záměrů se bude tvořit absorpční kapacita a nastavovat různé dotační tituly. Důležité je zadávat všechny projektové záměry, tedy i ty, na které ještě neexistuje zdroj financování (vhodný dotační evropský či národní dotační titul). Vhodné je také informace o projektu průběžně aktualizovat např. uvést, že projekt dostal stavební povolení atd.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021